Er zitten grote verschillen in het microklimaat van perencellen. De Noord-Hollandse telers willen die verschillen in beeld brengen en oplossingen vinden voor het verkleinen van deze verschillen zodat peren langer bewaard kunnen worden zonder aan kwaliteit in te boeten.

In dit project doet AgriVizier in samenwerking met DLV en Wageningen UR onderzoek bij de ondernemers naar de mogelijkheden voor het verbeteren van het microklimaat in perencellen. Peren worden bewaard in ULO-cellen, waarin temperatuur, RV en luchtsamenstelling nauwkeurig gestuurd worden. Deze bewaring duurt soms wel 11 maanden. Tijdens deze periode is het van belang dat de peer in goede conditie blijft, zodat hij aan het einde van de bewaarperiode nog goed verkoopbaar is. Verschillen in klimaat binnen de cel leiden tot gewichtsverlies en toename van het energieverbruik. Verschillen dienen dus voorkomen te worden. “In eerder onderzoek is geconstateerd dat er grote verschillen in het microklimaat in perencellen zijn”, aldus projectleider Jan Willem van der Klugt. “Het is nu mogelijk om die verschillen te beperken”. 

Resultaten

Van der Klugt, werkzaam bij DLV Bouw, Milieu & Techniek baseert zich op de resultaten van het IPC project ‘Duurzaam bewaren en conditioneren van agriproducten’, dat eind vorig jaar werd afgerond. In dit project werkten elf MKB-bedrijven onder andere samen aan de ‘perencel van de toekomst’, een innovatieve bewaring waarbij de nadruk op het energiezuinig bewaren van fruit lag. Daarnaast werd gekeken naar een oplossing om het kwaliteitsverlies van het product dat direct achter de deur ligt opgeslagen tot een minimum te beperken en werd een rotsensor getest. De energiebesparende resultaten van de ‘perencel van de toekomst’ waren verbluffend. In het eerste onderzoekjaar (september 2012-juli 2013) gebruikte de aangepaste verdamper 67 procent minder elektrische energie. „Dat was echt bizar. Je zou bijna denken dat het hier een toevalstreffer betrof”. Maar ook in het tweede onderzoekjaar (september 2013-augustus 2014) werd een besparing van 65 procent gehaald.

Investeren in een nieuw verdampersysteem? 

Dat is de vraag in dit AgriVizier project. Dat energiebesparing met een nieuw verdampersysteem gemakkelijk te realiseren is, hebben we aangetoond maar een gezonde investering is het pas als ook duidelijk kwaliteitsvoordeel behaald wordt. Met andere woorden kunnen we langer bewaren of houden we uiteindelijk een betere prijs over aan het systeem? Bekend is dat de posities onder de verdamper en achter de deur kritische zones zijn voor vochtverlies en versnelde rijping van peren veroorzaakt door een verschil in mircoklimaat in de cel. Het nieuwe verdampersysteem heeft hier mogelijk een positieve invloed op. Met name door een optimaal inkoeltraject in de eerste periode na de oogst. Een goed vergelijk tussen 2 praktijkcellen is moeilijk, maar de eerste resultaten tonen aan dat de cel met de aangepaste verdamper na bijna 1 jaar bewaartijd (geplukt op 1 september 2014 en 25 augustus 2015 op transport) een hele mooie kwaliteit, harde peren oplevert, Geen rot en 'slappe nekken'. “Deze resultaten bieden ook mooie kansen voor een energiezuinige koeling in de akkerbouw” aldus van der Klugt. “De energiezuinige bewaarcel is vooral interessant voor het opslaan van akkerbouwproducten met langsventilatie, waarbij de luchtcirculatie van de cel volledig afhankelijk is van de koelinstallatie. Hierbij valt te denken aan winterpeen, witlofwortelen, sluitkool en leliekratten voor export”. De projectleider ziet hierin vooral kansen voor akkerbouwers die een koelsysteem hebben dat op het koudemiddel R22 draait. Zoals bekend is dit middel is per 1 januari 2015 uitgefaseerd. Zolang de installatie blijft draaien, hoeft de ondernemer niets te doen. Maar als deze defect raakt, mag er geen onderhoud meer aan worden gepleegd, stelt hij. „Dan moet er voor worden gekozen om of het koudemiddel R22 te vervangen door een nieuw (chemisch) koudemiddel (retrofitten) of om een nieuwe installatie aan te schaffen. Daarom organiseren we dit najaar twee kennis cafés over “Agrarische koeling” voor bollentelers en akkerbouwers. Een op dinsdag 27 oktober en een op dinsdag 3 november a.s

Meer nieuws

Farming Simulator

Farming Simulator Challenge krijgt warm onthaal in het groene onderwijs

Het streven is de game onderdeel te maken van het lesprogramma in het groene onderwijs.
Bijeenkomst Smart Farming Peren

Ongedierte bestrijden met drone opnames

Studenten, onderzoekers, docenten en vertegenwoordigers uit het werkveld kwamen op woensdag 9...
Vergisting op locatie

Groenteresten 'goud' voor ondernemer Ad van Vugt

Het fermentatieproces dat groente- en fruitresten omzet in hoogwaardige voedingssupplement werd...