Samen met het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en drinkwaterbedrijf PWN heeft de provincie Noord-Holland het Zoet Zout Knooppunt (ZZK) opgericht.

Hiermee kan sneller worden ingespeeld op ontwikkelingen rondom de klimaatverandering. Met de verdergaande klimaatverandering nemen de uitdagingen toe om voldoende zoet water te behouden voor landbouw, natuur, drinkwater, industrie en andere gebruikers. Dit probleem speelt in heel laag-Nederland. 

Meer samenwerken

Het doel van het Zoet Zout Knooppunt is om beleidsmakers, onderzoekers en gebruikers bij elkaar te brengen en samen te werken. Daarbij is het delen van kennis en ervaring van groot belang. Niet alleen binnen Noord-Holland, maar ook met de andere 2 regio’s in Laag Nederland. Inmiddels is in alle 3 regio’s een regiomakelaar ZZK werkzaam. Deze makelaar zorgt voor de verbinding van kennis met gebruiker en van de regio’s onderling.
 
De provincie stimuleert zuinig en spaarzaam omgaan met zoetwater. Ook wil Noord-Holland gebruikers ervan bewust maken dat de beschikbaarheid van zoetwater niet altijd vanzelfsprekend is en dat men zich voor kan bereiden op schaarste hiervan. Het ZZK wil aan dit beleid uitvoering geven.

Concrete projecten en informatie  

De provincie heeft zich tot nu toe met name gericht op de landbouw met grote projecten, zoals de pilot zelfvoorzienende zoetwaterberging op Texel (2012), het Spaarwaterproject (2016-2019) en de huidige pilot Zoete Toekomst Texel. Noord-Holland heeft ook bijdragen geleverd aan andere onderzoeken in het kader van zoetwater, zoals Inlaat op maat en Zilte teelten. De resultaten van deze en soortgelijke onderzoeken, pilots en projecten worden allemaal gedeeld op www.zoetzoutknooppunt.nl

Meer nieuws

Tim Spooren: Werken van zaadje tot verpakt product

Als íemand weet hoe divers de foodsector is, dan is het Tim Spooren. In twintig jaar tijd bewoog...

All you need is food tour langs vmbo-scholen Noord-Holland

Ludieke voorlichting in coronatijd door Clusius mbo-opleiding Voeding: Met een glimmende...
Workshop bierbrouwen

Masterclass bierbrouwen

Het brouwen van je eigen bier is een populaire lockdownhobby geworden. Je eigen bier brouwen is dan...