Glastuinbouwbedrijven Alton zetten volgende stap op weg naar verduurzaming

De glastuinbouwbedrijven in Alton, verenigd in Ondernemersvereniging OVAL, hebben een overeenkomst gesloten. Samen met provincie Noord-Holland, gemeente Dijk en Waard, HVC, Rabobank Alkmaar e.o. en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord hebben ze afspraken gemaakt over het realiseren van een toekomstbestending en duurzaam glastuinbouwgebied in Heerhugowaard.

Een belangrijk onderwerp in het Uitvoeringsprogramma Alton is de energietransitie. Glastuinbouwbedrijven hebben elektriciteit nodig om te belichten, warmte om de kassen te verwarmen en CO2 om de planten te laten groeien. HVC onderzoekt of windmolens in het gebied geschikt zijn om de elektriciteitsproductie te verduurzamen. Voor de warmtebehoefte heeft HVC al een warmtenet aangelegd. Nu wordt de mogelijkheid om een nieuwe, duurzame aardwarmtebron te ontwikkelen onderzocht.

Doel: emissievrije in 2040

Uitbreiding van CO2 afvanginstallatie van de bio-energiecentrale in Alkmaar wordt eveneens onderzocht. Deze combinatie van maatregelen kan het gebruik van fossiele brandstoffen in verbrandingsmotoren bij de glastuinbouwbedrijven flink terugbrengen. De samenwerkingspartners hebben de ambitie om de CO2-uitstoot in Alton in 2030 met 75% te verminderen in vergelijking met 2014. Daarnaast hebben ze de ambitie om in 2040 helemaal geen CO2 meer uit te stoten. In 2030 worden hierover vervolgafspraken gemaakt op basis van technologie die dan beschikbaar is.

De afspraken uit het Uitvoeringsprogramma Alton voorzien ook in nieuwe ruimte voor glastuinbouwbedrijven. Zo wordt  Alton III ontwikkeld. Gedeputeerde Jelle Beemsterboer: “De provincie Noord-Holland heeft al jaren als beleid om glastuinbouwbedrijven te clusteren in daarvoor geschikte gebieden met duurzame energievoorzieningen. Op deze manier kunnen glastuinbouwbedrijven duurzaam en toekomstbestendig ondernemen. In Alton bieden we daarom ruimte aan dit type bedrijven.”

De komende jaren zullen diverse bedrijven in het Altongebied en in de directe omgeving groeien. Uitbreiding van het glastuinbouwgebied is van belang, omdat dit de plek is waar dit duurzaam kan.

Verkeersmaatregelen

De toename van bedrijfsactiviteiten in Alton vereist aanpassingen in de infrastructuur om verkeersveiligheid en voldoende capaciteit voor de hele omgeving te garanderen. De gemeente Dijk en Waard is deze maand begonnen met werkzaamheden. Er komt bermverharding en de toplaag van het asfalt wordt vervangen. Op deze manier wordt een goed bereikbaar en verkeersveilig Alton-gebied gerealiseerd. 

Het Alton-gebied in Heerhugowaard is de oudste van de drie glasconcentratiegebieden in Noord-Holland Noord. Het gebied is in de jaren ’70 en ’80 in twee fasen ontwikkeld en kenmerkte zich door de aanwezigheid van vele rozentelers. Toen de rozenteelt grotendeels naar Afrika vertrok, raakte het gebied in verval. Sinds 2013 is Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord verantwoordelijk voor het toekomstbestendig maken van het gebied. Dit doet zij door samen met ondernemers, overheidsinstanties, HVC en banken, energievoorziening te verduurzamen en nieuwe bedrijven aan te trekken.

Meer nieuws

Smart Farming
Energie
Bodem
Water
Ruimte
Werken en leren

Feestelijke kick-off: Samen op weg naar een toekomstbestendige land- en tuinbouw

Microsoft, Greenport NHN en LTO Noord gaven op vrijdag 5 juli de aftrap van een nieuw 12-jarig innovatieprogramma. Met aanzienlijke investeringen en betrokkenheid van boeren en diverse stakeholders als BO...

Kennissessie Groene Tulp en Fieldlab Bol
Bodem
Greenchain

Stakeholdermiddag praat bestuurders bij over duurzame inzet van bollensector

Water, biodiversiteit en omgeving waren de thema’s tijdens een goedbezochte bijeenkomst voor stakeholders van de bollensector. De middag was georganiseerd vanuit de projecten Groene Tulp en Fieldlab Bol vanuit de...