Waarom een Green Deal? 

Een aantal jaar geleden maakte het ministerie LNV een rondgang langs de groene mbo’s en hbo’s om te inventariseren of natuurinclusieve landbouw op het vizier staat van het onderwijs. Dat was nog onvoldoende het geval. Weerstand van de student en omgeving, gebrek aan kennis/enthousiasme bij de docent en gebrek aan goed lesmateriaal zijn hier debet aan. Wel gaven de scholen aan dat er een wens was om natuurinclusieve landbouw structureel in het onderwijs op te nemen, ook gelet op de transitie die zich langzaam in de landbouw voltrekt.

Wat is er gedaan, en wat gaan er nog gebeuren?

Lees het hier in het Magazine -> https://magazine.delynx.nl/green-deal-natuurinclusieve-landbouw-in-het-groene-onderwijs/welkom/ 

Biodivers Perspectief

Als voorbeeld van samenwerking komt Biodivers Perspectief aan bod in het magazine (lees het hier). Een samenwerking tussen mbo's (en met hbo, provincie en collectieven). Het Regionaal Investeringsfonds (RIF) is een subsidie van ministerie OCW om de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt te versterken. Eind 2019 deed Clusius college een RIF-aanvraag om studenten, docenten én ondernemers te motiveren voor natuurinclusieve landbouw. In het project werken we samen met drie (clusters van) demo-leerbedrijven en partijen uit zowel de landbouw als de natuursector. De één is al wat verder dan de ander in het benutten en stimuleren van biodiversiteit. De Green Deal en de daarin beschreven doelstellingen en commitment van partijen heeft er toe bijgedragen dat we de komende 4 jaar intensief gaan samenwerken met de groene mbo’s uit Noord-Nederland, twee hbo’s, 3 collectieven uit Noord-Holland en dat we financiële steun hebben ontvangen vanuit de provincie Noord-Holland. Via de Green Deal-activiteiten kunnen we de opgedane kennis ook weer op een goede wijze delen.

Meer nieuws

Tim Spooren: Werken van zaadje tot verpakt product

Als íemand weet hoe divers de foodsector is, dan is het Tim Spooren. In twintig jaar tijd bewoog...

All you need is food tour langs vmbo-scholen Noord-Holland

Ludieke voorlichting in coronatijd door Clusius mbo-opleiding Voeding: Met een glimmende...
Workshop bierbrouwen

Masterclass bierbrouwen

Het brouwen van je eigen bier is een populaire lockdownhobby geworden. Je eigen bier brouwen is dan...