Met Erna’s achtergrond in management, marketing en communicatie weet ze niet alleen áchter de schermen verbindingen te leggen, maar ook om partnerschappen, mijlpalen en waardevolle momenten zichtbaarheid te geven. Met haar jarenlange ervaring in de sector heeft ze niet alleen een groot netwerk, maar ook kennis van samenwerkingsverbanden en communicatiestrategieën - en dit alles reikt verder dan Noord- Holland Noord alleen. Een portret van deze bevlogen zelfstandige met hartstikke groen hart. 

Profilering

Erna: “Nog voordat Greenport Noord-Holland Noord (NHN) en Seed Valley formeel waren opgericht was ik al betrokken bij de organisatie, echt vanaf het eerste begin dus. Oud-programmamanager Jacques Dekker en ik trokken de kar samen, met een heel aantal grote partners, zoals de provincie Noord-Holland, Rabobank, Clusius College en LTO Noord. Voor het op de kaart zetten en verder ontwikkelen van zowel de greenport als Seed Valley was contact met ondernemers heel belangrijk. Veel van wat ik doe heeft te maken met verbinding leggen, met cross overs, met de juiste mensen aan tafel krijgen om samen te werken.”  

Erna Steenhuis

Zichtbare verbinding 

Een voorbeeld van zichtbare verbinding is de samenwerking tussen Vollegrondsgroente.net -waar Erna netwerkmanager is-  en projecten binnen Greenport NHN, met als eerste wapenfeit de betrokkenheid van dit telersplatform bij het project EFRO-Evergreen. Erna: “Vollegrondsgroente.net is een kennisplatform. Deze kennis komt onder andere uit de projecten van GreenPort NHN. Door deze twee organisaties samen te brengen creëer je een duidelijke, zichtbare verbinding en tegelijkertijd ontstaan er allerlei minder zichtbare, maar minstens zo belangrijke lijntjes. Je verwijst mensen door, je brengt mensen met elkaar in contact en voor je het weet is er een uitgebreide groep die kennis en ervaring met elkaar deelt.” Andere concrete voorbeelden van deze samenwerking zijn het project Weersbestendige Broccoli (pop 3) van Greenport NHN en het project Duurzame Bloemkool dat onder de vlag van de Amsterdam Green Campus en de provincie Noord-Holland wordt uitgevoerd. 

En nu?

Nu is Erna onder andere projectleider van het Demoleerbedrijf Vollegrondsgroente bij Biodivers Perspectief en communicatieadviseur bij NHFood. “Biodivers Perspectief en NHFood zijn samenwerkingsverbanden (RIF-mbo met als penvoerder het Clusius College): de ene is gericht op natuurinclusief leren en ondernemen en de andere is gericht op de foodsector. Ook organiseert ze de landelijke Mbo Challenge Voedselverspilling, een project dat is ontstaan vanuit NHFood en waarbij studenten worden uitgedaagd om een innovatieve oplossing tegen voedselverspilling uit te werken.  
Erna: “Het voedingsconcept van het Dijklander Ziekenhuis, waar grotendeels regionale en verse maaltijden worden bereid, is mede geïnitieerd door Greenport NHN. Deze ervaringen en contacten zet ik nu in om gezonde voeding in instellingen in de Metropoolregio Amsterdam op te schalen vanuit mijn rol als thematrekker ‘Gezond eten is gezond leven’ bij Voedsel Verbindt .”  

Groen hart

Hoewel haar wieg niet in een kas of een bollenschuur stond heeft Erna inmiddels een hartstikke groen hart. “Linksom of rechtsom heeft iedereen, jong of oud, ontzettend veel met deze sector te maken. De een besteedt meer aandacht aan eten en drinken dan de ander, maar uiteindelijk zijn we wel allemaal op z’n minst consument. En we willen ook allemaal voldoende, gezond en lekker voedsel. Soms vraagt iemand weleens ‘wat was het meest succesvolle dat je hebt gedaan?’. Maar zo kijk ik er niet naar: ik vervang succesvol liever door wáárdevol. Ik kijk waar vragen liggen en waar antwoorden te vinden zijn. Daarnaast bekijk ik alles automatisch met een marketingblik: als ik zie dat iemand iets moois in handen heeft, dan vraag ik me af ‘hoe kunnen we dit vermarkten, waarde geven, naar buiten brengen?’. En dat hoeft niet altijd meteen heel ingewikkeld met allerlei plannen of concepten – júist niet. Het is práchtig om ondernemers met passie te horen vertellen over hun dagelijks werk. Door de jaren heen ziet Erna dat er een nieuwe generatie agrarische ondernemers ontstaat. “Er is zoveel meer aandacht voor duurzaamheid. En voor gezonde voeding natuurlijk, dat zien we ook bij consumenten; ik zie het zelfs bij mijn eigen kinderen. Dat vind ik juist zo mooi van mijn werk: het begint bij het vertellen van het verhaal. En dat zo’n verhaal dan steeds verder reikt, tot aan volgende generaties aan toe, en dat dit uiteindelijk leidt tot vernieuwing en verandering, dát is van grote waarde.”

Dit Greenportret is geschreven door Karen Span

Contact? Mail via erna@erna.nu 

Meer nieuws

Overhandiging gebiedsvisie glastuinbouwcluster Agriport

Ook het glastuinbouwcluster Agriport A7 heeft nu zijn eigen gebiedsvisie Energie. Wethouder Robert...

Glastuinbouwbedrijven Alton zetten volgende stap op weg naar verduurzaming

Het uitvoeringsprogramma bevat maatregelen, planning, rollen en verantwoordelijkheden.

Kickoff bijeenkomst Fieldlab Bol

De jassen bleven aan tijdens de officiële kick-off van Fieldlab Bol, vrijdag 24 november bij...