Negen Noord-Hollandse fruittelers werken samen aan een duurzame beheersing van perenbladvlo. Gedurende meerdere jaren combineren de telers een selectief spuitschema met verschillende niveaus van stikstofbemesting. Medio januari werden de resultaten van de eerste twee projectjaren met de deelnemende fruittelers bediscussieerd. Het project is een initiatief van de NFO en is onderdeel van het EFRO-project EVERGREEN van GreenPort Noord-Holland Noord. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen UR en Fruitconsult. 

De perenbladvlo is een lastige plaag die ieder jaar terugkeert en veel schade oplevert. Binnen EVERGREEN worden veelbelovende bio-aanpakken verder getest, gemeten, gemonitord en vastgelegd. De te testen aanpakken brengen een volledig duurzame fruitteelt dichterbij en hebben ook een positief effect op de rentabiliteit.

Om het effect van bemesting op de perenbladvlo te onderzoeken hebben alle deelnemende telers één van hun percelen in drieën verdeeld. Ze geven daar gedurende meerdere jaren verschillende hoeveelheden stikstof (‘weinig’, ‘standaard’ of ‘veel’). Vervolgens wordt nauwkeurig gevolgd hoe het in de verschillende percelen staat met de perenbladvlooien, hun natuurlijke vijanden en uiteraard de productie en kwaliteit van de peren. De verwachting is dat de velden met de laagste stikstofgift de minste perenbladvlooien hebben. Opvallend genoeg hadden in de afgelopen twee jaren alle proefpercelen extreem weinig perenbladvlooien. Ook op de stukken waar in het geheel niet tegen perenbladvlo werd gespoten, bleef de aantasting op een acceptabel niveau. Voor de deelnemende telers is dat een mooi resultaat, maar het was daardoor nog niet mogelijk om de effecten van de stikstofbemesting op de perenbladvlooien vast te stellen. Ook in 2018 worden daarom de bemestingsverschillen gehandhaafd en de waarnemingen voortgezet.

Het aantal oorwormen, dat in 2016 op acht van de negen deelnemende bedrijven extreem laag was, is in 2017 op alle bedrijven substantieel gestegen. Naast toepassing van een selectieve spuitschema is minder wateroverlast door minder neerslag in de winter 2016/17 mogelijk mede bepalend voor een herstel van de populaties.

Dit project wordt mede gefinancierd door NFO en fruittelers in Noord-Holland. Het project EVERGREEN is een samenwerkingsproject van GreenPort Noord-Holland Noord en wordt mede gefinancierd met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de Provincie Noord-Holland. 

Meer nieuws

Noord-Hollandse telers zetten volgende stap met precisiespuiten

Greenport Noord-Holland Noord en partners zijn een project gestart om concepten van precisiespuiten...
Laboratorium werkzaamheden Seed Valley

Seed Valley ziet groeiend tekort aan mbo-personeel in zaadsector

Stichting Seed Valley deed een onderzoek naar het aantal vacatures bij zaadbedrijven en het aanbod...
Weersbestendige broccoli

Sensoren geplaatst om groei en oogst te verbeteren

Vanuit het POP3 project Weersbestendige Broccoli en in het kader van Smart Farming zijn bij zes...