Negen Noord-Hollandse fruittelers werken samen aan een duurzame beheersing van perenbladvlo. Gedurende meerdere jaren combineren de telers een selectief spuitschema met verschillende niveaus van stikstofbemesting. Medio januari werden de resultaten van de eerste twee projectjaren met de deelnemende fruittelers bediscussieerd. Het project is een initiatief van de NFO en is onderdeel van het EFRO-project EVERGREEN van GreenPort Noord-Holland Noord. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen UR en Fruitconsult. 

De perenbladvlo is een lastige plaag die ieder jaar terugkeert en veel schade oplevert. Binnen EVERGREEN worden veelbelovende bio-aanpakken verder getest, gemeten, gemonitord en vastgelegd. De te testen aanpakken brengen een volledig duurzame fruitteelt dichterbij en hebben ook een positief effect op de rentabiliteit.

Om het effect van bemesting op de perenbladvlo te onderzoeken hebben alle deelnemende telers één van hun percelen in drieën verdeeld. Ze geven daar gedurende meerdere jaren verschillende hoeveelheden stikstof (‘weinig’, ‘standaard’ of ‘veel’). Vervolgens wordt nauwkeurig gevolgd hoe het in de verschillende percelen staat met de perenbladvlooien, hun natuurlijke vijanden en uiteraard de productie en kwaliteit van de peren. De verwachting is dat de velden met de laagste stikstofgift de minste perenbladvlooien hebben. Opvallend genoeg hadden in de afgelopen twee jaren alle proefpercelen extreem weinig perenbladvlooien. Ook op de stukken waar in het geheel niet tegen perenbladvlo werd gespoten, bleef de aantasting op een acceptabel niveau. Voor de deelnemende telers is dat een mooi resultaat, maar het was daardoor nog niet mogelijk om de effecten van de stikstofbemesting op de perenbladvlooien vast te stellen. Ook in 2018 worden daarom de bemestingsverschillen gehandhaafd en de waarnemingen voortgezet.

Het aantal oorwormen, dat in 2016 op acht van de negen deelnemende bedrijven extreem laag was, is in 2017 op alle bedrijven substantieel gestegen. Naast toepassing van een selectieve spuitschema is minder wateroverlast door minder neerslag in de winter 2016/17 mogelijk mede bepalend voor een herstel van de populaties.

Dit project wordt mede gefinancierd door NFO en fruittelers in Noord-Holland. Het project EVERGREEN is een samenwerkingsproject van GreenPort Noord-Holland Noord en wordt mede gefinancierd met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de Provincie Noord-Holland. 

Meer nieuws

Overhandiging gebiedsvisie Energie Het Grootslag

Glastuinbouwgebied Het Grootslag heeft klimaatdoelen 2030 nu al behaald

Glastuinbouwgebied Het Grootslag in Gemeente Medemblik is zijn tijd vooruit. Als eerste...

{VIDEO] Ontwikkeling van precisiespuiten bij teelt gewassen. Deel 1: De Uitdaging

In het project Digital Farming NHN werkt Greenport NHN samen met partners aan de doorontwikkeling...

Noord-Holland Noord proeftuin voor datagedreven landbouw

Datatechnologie vormt de sleutel naar toekomstbestendige landbouw en NHN loopt hierin voorop....