De hackathon 'Boer & Business in Balans' die in juni in Noord-Holland werd gehouden, krijgt mogelijk een vervolg. Provincie Noord-Holland probeert met het landbouwministerie tot een afspraak te komen om samen de kansen te onderzoeken voor een speciale bemestingsproef voor de bloemkoolteelt.

Wim Reus uit Hem is blij met de opening die de hackathon heeft geboden voor zijn casus om betere groente te telen met een bodembestendiger mestbeleid. In de hackathon, waarbij ondernemers verschillende onderwerpen aandroegen, werd door teams met vakmensen en specialisten met verschillende achtergronden intensief naar oplossingen gezocht.'Dat evenement heeft zeker deuren geopend, het onderwerp bespreekbaar gemaakt en op de agenda gezet', vindt de bloemkoolteler.

Strikte regels

Het stoort Reus dat de bodemkwaliteit al jaren te lijden heeft onder strikte regels. Doordat mest direct moet worden ondergewerkt, gaat een gezond bodemleven verloren. 'Ik ben een echt natuurmens. Op de plekken waar voorheen de ruige mest op het land lag, wemelde het van de insecten, terwijl ook weidevogels er graag in de buurt vertoefden. Dat was niet voor niets.'Alle extra verplichte werkgangen zijn sowieso slecht voor de bodem, meent Reus. 'Uiteindelijk gaat dat ook ten koste van de kwaliteit van de groente. Daarom zou het mooi zijn als er een speciale praktijkproef kan worden aangelegd om te kijken wat de effecten zijn van een nieuwe manier van bemesten.'
 

Boerenslimheid

Het ministerie van LNV wil in elk geval het gesprek aangaan, stelt Erna Steenhuis van GreenPort NHN die samen met de provincie nauw betrokken is bij de hackathon en het vervolgtraject. 'Dat is zeker ook te danken aan de insteek van het evenement in juni dat de ruimte heeft geboden om met hulp van boerenslimheid eens dieper op praktische vraagstukken in te gaan.'

Door: Bert Hartman, Nieuwe Oogst

Meer nieuws

Studenten plantenteelt bezoeken demoleerbedrijf

Studenten van de opleiding plantenteelt van het Clusius College Hoorn bezochten op 22 april 2021...

Winnaars MBO-Challenge Voedselverspilling bekend

Op 22 april vond het eindevent van de MBO-Challenge Voedselverspilling plaats. Dertig teams deden...

Evelyn Schouten: Het Clusius College heeft veel te bieden als opleider voor de foodsector

Achter alles dat we eten en drinken gaat een hele wereld schuil. Productie, gezondheid, marketing,...