Water

Heeft zeewier effect op de methaanvorming bij koeien?

Kan zeewier de uitstoot van methaan verminderen als het als voedingssupplement aan melkkoeien wordt gegeven? Een groep partners uit het agrarische bedrijfsleven, wetenschap en maatschappij heeft dit onderzocht. In dit artikel een samenvatting van de resultaten.

Het project rondom zeewier als veevoer is in fases uitgevoerd, met als eerste fase een literatuuronderzoek naar geschikte zeewier soorten. Wageningen Livestock Research onderzocht de chemische samenstelling van elf zeewieren en testte deze op hun capaciteit om de methaanvorming in runderen te verlagen. Deze resultaten van dit onderzoek waren voldoende positief om over te gaan tot een experiment met het voeren van koeien. Het praktijkexperiment is uitgevoerd op de Dairy Campus in Leeuwarden. Gedurende tien weken werden drie soorten zeewieren gebruikt, te weten: (1) Chondrus crispus, (2) Saccharina latissima en (3) 50/50 Fucus serratus Saccharina latissima.

Geen effect op methaan, wel hogere melkproductie

Het zeewier werd in kleine doseringen aan het voer toegevoegd. Per zeewiersoort werd vervolgens de methaanproductie gemeten. Naast de methaanproductie werden onder andere ook de hoeveelheid inname van het voer, de diergezondheid en de melkproductie gemonitord.

Bleek uit het laboratoriumonderzoek een significante afname van methaanproductie bij een aantal zeewiersoorten (5-10%), in het praktijkonderzoek kon dit resultaat helaas niet worden geproduceerd. Wel is er mogelijk sprake van toename van melkproductie.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de voeropname van de groep met zeewier behandelingen gelijk was aan de voeropname van de controlegroep (zonder zeewier). Daarnaast is gebleken dat één zeewier behandeling leidde tot een significant hogere melkproductie (in aantal kilogrammen). Dit hangt sterk samen met een significant hogere lactose gehalte (in gram per dag) in deze melk. De vet- en eiwitgehalten van de melk bij alle zeewierbehandelingen bleven onveranderd en gelijk aan de controle. Geen van de zeewier behandelingen had een effect op de methaanuitstoot uit de pens van de koe. Mogelijk is de dosering te laag geweest om een merkbaar effect te meten.

Exacte cijfers en resultaten uit het onderzoek zijn gepubliceerd in een wetenschappelijke publicatie. Vervolgonderzoek richt zich op de effecten met andere doseringen en verwerkingsmethoden. Dit wordt verder opgepakt door een deel van de partners: LTO Noord, BlueO2, Wageningen Livestock Research, Hortimare en De Heus Voeders.

Zeewier Melkvee groepsfoto

Meer nieuws

Laserweeder in actie voor Fieldlab Bol
Bodem
Greenchain

Laserweeder in plaats van chemische onkruidbestrijding

Bloembollenbedrijf Boltha in Breezand, een van deelnemende bedrijven in Fieldlab bol, heeft een investering gedaan in de aanschaf van de futuristische laserweeder. Met deze robot wordt het onkruid tussen de...

Lectoraat Smart Farming schaalt op en is klaar om bij te dragen aan datatoepassingen agri.
Smart Farming
Werken en leren

Smart Farming platform schaalt stevig op en is klaar om bij te dragen aan datatoepassingen in agri

Perenbomen automatisch snoeien en broccoli selectief oogsten. Het zijn slecht enkele van de innovatieve uitdagingen waaraan wordt gewerkt vanuit het data- en kennisplatform Smart Farming, met Hogeschool Inholland als uitvoerende...