Bodem

Kijkdag Bollen, bodem & Aaltjes smaakt naar meer

Welke resultaten er tot nog toe zijn behaald in het project Bollen, Bodem & Aaltjes? Een groep van geïnteresseerde telers, projectpartners, adviseurs en anderen kwam op 17 juni een kijkje nemen op het proefveld in Ens (NO-polder).

In het project Bollen, Bodem & Aaltjes zijn we nu 2 jaar onderweg om een methodiek te ontwikkelen waarin het beheersen van aaltjes centraal staat. In het kader hiervan worden er proeven gedaan op een perceel in Ens waar Paratrichodorus anemones voorkomt. Hierin worden getoetst 1) of en hoe sterk dit aaltje zich op verschillende gewassen vermeerdert en 2) of er maatregelen zijn die de schade door dit aaltje in lelie en ui kunnen beperken.

Op het veld waren duidelijk zichtbare verschillen in proeven te zien, wat zorgde voor veel positieve reacties. Waardering was er ook voor de mooie stappen die met dit project zijn behaald. Vanwege het succes gaat deze kijkdag in de herhaling, en wel op woensdag 4 september. Interesse om deze bij te wonen? Aanmelden kan hier.

Logo bollen bodem aaltjes

Meer nieuws

Smart Farming
Energie
Bodem
Water
Ruimte
Werken en leren

Feestelijke kick-off: Samen op weg naar een toekomstbestendige land- en tuinbouw

Microsoft, Greenport NHN en LTO Noord gaven op vrijdag 5 juli de aftrap van een nieuw 12-jarig innovatieprogramma. Met aanzienlijke investeringen en betrokkenheid van boeren en diverse stakeholders als BO...

Kennissessie Groene Tulp en Fieldlab Bol
Bodem
Greenchain

Stakeholdermiddag praat bestuurders bij over duurzame inzet van bollensector

Water, biodiversiteit en omgeving waren de thema’s tijdens een goedbezochte bijeenkomst voor stakeholders van de bollensector. De middag was georganiseerd vanuit de projecten Groene Tulp en Fieldlab Bol vanuit de...