Laatste kwartaalrapportage van 2019 van GroenStart is gereed

20 december 2019

De laatste kwartaalrapportage van 2019 van GroenStart is gereed. Een jaar met -nieuwe- wettelijke ontwikkelingen en resultaten waar we trots op zijn.

Leuke interviews met werkgevers, studenten, ouders en gemeenten.

Veel leesplezier!


“Inhaken of afhaken op de veranderende arbeidsmarkt, dat is de vraag. Voor mensen met een afstand tot de groene arbeidsmarkt is GroenStart het antwoord!”

~Sven van Sligter, projectleider GroenStart

 

PDF-pictogram Lees hier de kwartaalrapportage.