De afdeling bedrijfsopleidingen van het Clusius College is een onderdeel van de Onderwijsgroep Noordwest-Holland. De Onderwijsgroep is een coöperatie tussen de afdelingen bedrijfsopleidingen van het Clusius College en het ROC Kop van Noord-Holland. Om de aansluiting met het bedrijfsleven te houden en aan de behoefte in cursussen en opleidingen te voldoen, zijn wij ons continu aan het ontwikkelen.

We bieden onze bekende BBL opleidingen op gebied van Voeding en Technologie aan, zowel inhouse als in een ‘open inschrijving’, maar ook de opleidingen procestechniek (ROC Kop van Noord-Holland) en diverse maatwerktrajecten. De komende periode zetten we in op het ontwikkelen van mbo certificaten en keuzedelen die worden aangeboden middels E-Learning.

Mbo certificaat

Een mbo certificaat is een deel van de kwalificatie-eisen van een mbo opleiding. Door een deel van de opleiding aan te bieden versterken we kansen op de arbeidsmarkt met een mbo certificaat. Het mbo certificaat wettelijk erkend en geeft een basis om verder door te leren.

Een keuzedeel is een verdieping of verbreding op onze opleidingen. Met een keuzedeel kan iemand zijn vakmanschap verbreden of zich verder specialiseren.

BBL aanbod Food 

BBL opleiding Clusius Food Process & Quality
Deze opleiding is ontwikkeld in samenwerking met NHFood en de Onderwijsgroep Noordwest-Holland. Een modulair opgebouwde opleiding op niveau 3, bedoeld voor mensen die al werkzaam zijn in de levensmiddelenindustrie of daar graag willen werken. Het draait om (toekomstige) werknemers van kleinere en grotere bedrijven in de voedingsindustrie of werknemers die via een uitzendbureau werkzaam zijn in deze branche. De opleiding bestaat uit 4 lesblokken verdeeld over 2 jaar en is zowel interessant voor medewerkers van de productie als voor medewerkers van de kwaliteitsafdeling.

Meer weten of inschrijven? Klik hier

BBL Procestechniek
De opleidingen procesoperator A en B bieden we in samenwerking met Litop en Luba uitzendbureau aan. De procesoperator is de mens achter de machine. Operators controleren de stappen in het proces en zorgen samen voor een goed eindproduct. De procesoperator controleert de installaties en de voortgang van het productieproces van de fabriek en grijpt in als dat nodig is.

Procesoperator A
De procesoperator A werkt redelijk zelfstandig op een brede werkplek in de industrie. Tijdens de opleiding worden de diverse procestechniek aspecten behandeld en is de medewerker snel ingewerkt op een nieuwe werkplek. Als procesoperator ben je voortdurend bewust van de mogelijke gevolgen van je handelen.

Procesoperator B
De Procesoperator B werkt in grote mate van zelfstandigheid op een complexe en brede werkplek in de industrie. De Procesoperator B kent de diverse invloeden op de procesvoering en houdt hier bij het uitvoeren van al zijn werkzaamheden rekening mee. Hij is steeds waakzaam en is zich voortdurend bewust dat zijn handelen mogelijk grote gevolgen voor product en proces kan hebben. Hij heeft analytisch vermogen om bij eventuele dreigende storingen of afwijkingen een goede beslissing te nemen over de handelswijze die de situatie vereist. Hij handelt proactief en streeft naar kwaliteitsverbetering.

Per september 2021 bieden wij de volgende E-Learning trajecten aan:

K0087 Praktijkopleider

De praktijkopleider kan werkzaam zijn in elke organisatie die een (lerende) medewerker opleidt (leerbedrijven). De praktijkopleider werkt op uitvoerend en faciliterend niveau met verantwoordelijkheid voor het totale leerproces van de (lerende) medewerker binnen zijn werkgebied (afdeling, locatie, deskundigheidsgebied). De praktijkopleider beschikt over brede en specialistische kennis om (lerende) medewerkers te begeleiden en coachen bij hun leerprocessen. Hij kan deze kennis toepassen in de praktijk en reproduceren, zodat hij de (lerende) medewerker uitleg kan geven. De praktijkopleider is vanuit de praktijk verantwoordelijk voor het volgen en beoordelen van de voortgang en ontwikkeling van de (lerende) medewerker. De praktijkopleider is verantwoordelijk voor de praktijkbegeleiding in de beroepscontext en daarmee een verlengstuk van de onderwijsinstelling die de eindverantwoordelijkheid voor de bpv draagt.

Mbo certificaten (januari 2022)

C0037 Beheersen Voedselproductie
Het certificaat is er op gericht certificaathouders vakinhoudelijk te laten meedraaien op het niveau van de vakbekwaam medewerker voeding en technologie, op het gebied van voedselproductie. Het gaat in dit scholingstraject om het produceren, samenstellen en/of verpakken van voedingsmiddelen voor mens en dier. Dit omvat het totale proces van grondstof naar eindproduct, dat moet voldoen aan specificaties, en binnen de gestelde productienormen, waarbij de certificaathouder alert dient te zijn op onnodige verliezen en duurzaamheid. In de voedingsmiddelenindustrie is sprake van een keten tussen primair product en uiteindelijk te consumeren product. Aan het eind van die keten verlangt de klant een kwalitatief goed product van constante kwaliteit, terwijl de primaire producten aan het begin van de keten een normale natuurlijke variatie kennen. De certificaathouder is zelfstandig in staat om voedingsmiddelen te produceren die voldoen aan de vooropgestelde eisen aan kwaliteit en voedselveiligheid.

C0050 Voedselveiligheid in de productieketen-basis
Het scholingstraject gaat over (het belang van) voedselveilig produceren in een bedrijf. Dit houdt in dat certificaathouders voldoende basiskennis hebben van voedselveiligheid in het productieproces. In hun handelingen en werkzaamheden laten certificaathouders duidelijk zien dat zij op de hoogte zijn van de aspecten van voedselveiligheid. Zij voeren eenvoudige controles uit, signaleren afwijkingen, en communiceren er over met collega’s en leidinggevende. Ook hebben zij een oog voor onveilige situaties in de fabriek, persoonlijke hygiëne, gebruik van schone gereedschappen, op de juiste manier. Het scholingstraject gaat heel nadrukkelijk niet om de productie zelf/het maken van het product.

C0051 Voedselveiligheid in de productieketen-verdieping
Het certificaat is er op gericht deelnemers vakinhoudelijk te laten meedraaien op het niveau van de vakbekwaam medewerker voeding en technologie; daar waar het gaat om voedselveiligheid en kwaliteit. De certificaathouder draagt bij aan optimale omstandigheden. Bij geconstateerde afwijkingen in kwaliteit, (voedsel)veiligheid en/of hygiëne past de certificaathouder de werkzaamheden aan, volgens protocol, en zorgt voor goede afstemming en communicatie met alle betrokkenen. Hij signaleert afwijkingen en weet hoe te handelen.

Meer nieuws

Noord-Hollandse telers zetten volgende stap met precisiespuiten

Greenport Noord-Holland Noord en partners zijn een project gestart om concepten van precisiespuiten...
Laboratorium werkzaamheden Seed Valley

Seed Valley ziet groeiend tekort aan mbo-personeel in zaadsector

Stichting Seed Valley deed een onderzoek naar het aantal vacatures bij zaadbedrijven en het aanbod...
Weersbestendige broccoli

Sensoren geplaatst om groei en oogst te verbeteren

Vanuit het POP3 project Weersbestendige Broccoli en in het kader van Smart Farming zijn bij zes...