Video

Met Synergia op zoek naar ecologische landbouw met inzet van slimme technologie

Drones die ziektes bij gewassen monitoren en sensoren die bodemleven meten: in het onderzoeksproject Synergia werken onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke partners aan ecologische landbouw, ondersteund door slimme technologie. Alleen samen kunnen deze partijen antwoorden vinden op de grote maatschappelijke en sociale uitdagingen waar de sector voor staat.

Hoe zorgen we ervoor dat de landbouw in de toekomst klimaatneutraal, circulair en regeneratief is? De sector staat de komende jaren voor grote uitdagingen. Zowel broeikasgassen als bestrijdingsmiddelen moeten worden verminderd, terwijl klimaatverandering nieuwe eisen met zich meebrengt voor voedselproductie. Het onderzoeksproject Synergia zet in op een productiesysteem dat ecologie als basis neemt, ondersteund door slimme technologie. Bekijk de video hieronder om uit te vinden hoe ze dit aanpakken. 

Greenport NHN is een van de partners in dit project, waarin de vier technische universiteiten in Nederland en de Radboud Universiteit Nijmegen kennis vanuit de plantenbiologie, ecologie, landbouw en technologie bij elkaar brengen. Maatschappelijke partners, zoals overheden, boeren en bedrijven, geven niet alleen waardevolle input om het project zo goed mogelijk te laten aansluiten op de werkelijkheid, maar krijgen kennis ervoor terug om hun eigen onderneming te verbeteren.

Meer nieuws

Werken en leren

Campagne Groene Kracht Vooruit van start

De campagne Groene Kracht Vooruit richt zich op politici en beleidsmakers en is een samenwerking van acht sectorpartijen: Bloemenbureau Holland, Federatie Vruchtgroente Organisaties, Glastuinbouw Nederland, GroentenFruit Huis, Greenports Nederland, Plantum,...

Werken en leren

Nieuw arbeidsmarktplatform en campagne Beter Uitzicht moet werknemers naar de sector trekken

Beter Uitzicht enthousiasmeert werknemers om de overstap te maken naar de land- en tuinbouw. Het nieuwe arbeidsmarkplatform ging deze week live. Werkgevers kunnen hier gratis vacatures plaatsen.