Nieuws vanuit IPC Duurzaam bewaren van agriproducten

1 juni 2013

Het eerste jaar van het IPC zit er op. Een jaar waarin we voor twee agriproducten gezocht hebben naar de mogelijkheden van duurzame bewaring. Het betreft de producten bloembollen en fruit.
 
Binnen dit IPC wordt gezocht naar een praktische methode om bloembollen energiezuinig te drogen met de vacuümtechniek. Er is informatie verzameld over vacuüm, er zijn proeven op praktijkschaal uitgevoerd in een test-tank en er is een proef uitgevoerd in een praktijk-tank die gebruikt wordt voor het inkoelen van groenten. 
Daarnaast wordt in dit IPC gezocht naar technische aanpassingen aan een fruitcel (ULO) om het energieverbruik van de lange bewaring te verlagen. Op twee testlocaties zijn perencellen aangepast. De kwaliteit van de peren wordt zeer scherp gemonitord, evenals het energieverbruik. 
 
Vacuumdrogen bollen
De resultaten van het eerste jaar zijn wisselend (van teleurstellend tot zeer veel belovend) maar in alle gevallen leerzaam. Ze geven in een aantal gevallen aanleiding tot aanpassing van de werkmethode, zodat in het tweede jaar van het IPC weer nieuwe gegevens verzameld kunnen worden. 
 
De deelnemers van dit IPC zullen te zijner tijd besluiten wanneer en hoe ze met concrete resultaten naar buiten komen