Rian van Dam, burgemeester van de gemeente Hollands Kroon en Ilse Zaal, Gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Economie én voorzitter van de stuurgroep Greenport NHN, geven op dinsdag 23 augustus het startschot voor project Zoetwaterboeren.

Experts van deelnemende bedrijven en kennisinstellingen geven tijdens de bijeenkomst toelichting op het project. Ook is er gelegenheid om het akkerbouwbedrijf van Klaas Schenk te bezoeken en een kijkje te nemen bij opstellingen voor duurzaam agrarisch waterbeheer.

Klimaatverandering en verzilting

Door klimaatverandering krijgen we in Nederland naar verwachting vaker te maken met extremen in weertypes. Periodes waarin sprake is van wateroverlast door zware buien wisselen daarbij af met periodes met juist een neerslagtekort. Nu al doen zich regelmatig lange periodes van droogte voor. In de landbouw zorgt dit in toenemende mate voor problemen vanwege verzilting. Met name akkers in de buurt van de Wadden- en Noordzeekust worden steeds zouter.

Onderzoeks- en expertisecentrum Hoeve Lotmeer

Het project Zoetwaterboeren heeft als doel agrariërs oplossingen en handvatten aan te reiken om als watermanager zijn bedrijf te runnen en flexibel in te spelen op (sterk) wisselende omstandigheden. Een grote groep bedrijven en instellingen werkt in het project nauw samen aan een praktisch duurzaam watersysteem voor individuele agrarisch ondernemers. Hierbij is het akkerbouwbedrijf van Klaas Schenk (Hoeve Lotmeer) in Anna Paulowna voor een deel ingericht als onderzoeks- en expertisecentrum. Op het bedrijf zijn diverse praktijkopstellingen ingericht om proeven te doen en demonstraties te kunnen geven van goed zoetwaterbeheer.

De ligging van Hoeve Lotmeer en het gevaar van verzilting, waren voor Schenk aanleiding om voor voldoende zoet water zelfvoorzienend te willen worden. Zo past hij druppelirrigatie toe in de pootgoedteelt en heeft hij met een eigen wateropslag van zo’n 1.000 kuub de beschikking over ‘eigen’ zoetwater. Al deze ontwikkelingen maken dat het bedrijf uitermate geschikt is als onderzoeks- en expertisecentrum voor duurzaam agrarisch waterbeheer.

Een camerateam van NH Media was onlangs op bezoek bij Klaas en maakte onderstaande reportage (klik op afbeelding).

 

 

NPPL on Tour

Direct aansluitend op de openingshandeling zal er een informatieve bijeenkomst plaatsvinden 'NPPL on Tour'. Het belooft een interessante middag te worden met volop gelegenheid om ter plekke een kijkje te nemen en vragen te stellen aan standhouders die producten en diensten bij Klaas hebben geleverd. Ze delen graag hun ervaringen. 

Aanmelden voor NPPL on Tour kan hier.
 

Meer nieuws

Wouter Veefkind

Fieldlab Waterstof in Agri NHN is gestart. Wat heeft de agri-ondernemer daar aan?

Waterstof kan een grote rol gaan spelen in de verduurzaming van Nederlandse bedrijven. Waterstof is...
Bob van der Hout over innovatie in agrifood

Bob van der Hout, Rabobank: "Innoveren in deze sector vraagt gewoon tijd van ondernemers"

5 vragen aan Bob van der Hout, directeur Food en Agri bij Rabobank Noord-Holland Noord.

'Bollenjongen' Allan Visser: "We moeten inzetten op weerbaar telen, met groene middelen en resistente soorten"

Het Greenport NHN congres staat dit jaar in het teken van ‘samenwerken aan innovatie’. Op het...