De kinderen van basisschool De Dubbele Punt in Aartswoud hadden op woensdag 21 april een uitstapje naar het Rundveemuseum, dat onlangs getroffen werd door een grote brand. De kinderen wamen met een mooie boodschap.

Er werd een cheque van 441,15 euro overhandigd aan de penningmeester (Ada Kieft) van het museum. Die was namens het bestuur heel erg verrast door het prachtige resultaat. Zij bedankte de kinderen en hun juffen voor het vele werk dat is verricht om het geld bij elkaar te krijgen.

Het verlag van de leerlingen over de Tuinbouwbattle: 

"Onze school heeft meegedaan de Dubbele Punt met de actie van GreenPort. Wij
hebben 2 weken ons best op de tulpen gedaan. We hebben ze water gegeven en
goed op het licht gelet. Maar er waren wel wat zenuwen over het lekken. Bij te veel
water kon er kortsluiting komen. Het is namelijk 1 keer gebeurd dat we teveel water
gaven toen hebben wij een oplossing bedacht: een laag emmertje. In het weekend
was de knop te voorschijn gekomen. We hadden bedacht tien tulpen in een bosje te
maken en deze te verkopen voor 2 euro. We wouden de tulpen ook om een reden
de reden is: wij zijn geld aan het inzamelen voor het rundveemuseum omdat hun dak
is afgebrand. We verkochten de tulpen in onze winkel. We hadden ook al wat
kinderen die er al wat van wisten, dat was ook wel handig. We hebben ook in de
krant nhd gestaan met de tulpen van jullie: reclame:😆en een flyer hadden we
gemaakt en gemaild naar onze ouders. Binnen 2 dagen waren alle tulpen verkocht.
40 x 2 = 80 euro voor het rundveemuseum. 441,15 hadden we opgehaald met alle
acties. We vonden de tulpen erg leuk in de klas."

Image
Tuinbouwbattle Rundveemuseum

Drie acties

Er waren drie acties op touw gezet. Om te beginnen was er een statiegeld-inzameling. In school was ruimte vrijgemaakt om alle lege flessen en kranten met lege bierflesjes neer te zetten.

In de school was een heuse kringloopwinkel ingericht met spullen die de kinderen en hun ouders konden missen. Ook de cliënten van de Prinsenstichting leverden spulletjes aan. Het werd een mooie verzameling artikelen die tijdens drie verkoopmomenten grif van de hand gingen.

Tot slot konden in de laatste week van de actie de zelfgekweekte tulpen van de Tuinbouwbattle van Greenport NHN worden geplukt en verkocht. In een kweekkas doen de leerlingen mee met de Tuinbouw Battle en het trof dat de tulpen net op tijd klaar waren.

Image

Steentje bijdragen

Het Rundveemuseum boft maar met zo’n basisschool in de buurt. Na de ernstige brand van februari wordt alles uit de kast gehaald om de koeien weer hun eigen thuis in de stal in Aartswoud te geven. Daar is veel voor nodig en gelukkig leven veel mensen mee! Ook de kinderen van Aartswoud hebben hun steentje bijgedragen en alle vrijwilligers, de mensen van de Prinsenstichting en het bestuur bedankt iedereen hartelijk voor hun grote inzet en betrokkenheid. Het was top!

Foto: Nancy Holderbeke

Meer nieuws

POP3 project precisietechnologie pootaardappelen sluit af met prototype en veelbelovend resultaat

Aardappelteler Henk Geerligs blikt met onderzoekers terug op project en eindresultaat.

POP3 investeringsregelingen voor groen economisch herstel

Op de valreep van het nieuwe jaar hebben we in het kader van POP3 nog een paar mooie...
FICA studenten

Van bananenbrood gemaakt van schillen tot een eetbare parfum

Ook dit jaar brengen studenten Food Commerce & Technologyweer een grote diversiteit aan...