Oproep geopend voor projecten programma Kennis op Maat

28 mei 2020

De Topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Agri & Food roepen partijen op projecten in te dienen binnen het nieuwe programma Kennis op Maat. Het programma reserveert jaarlijks 2,5 miljoen euro (exclusief BTW) voor de vertaling van bestaande kennis uit onderzoek en praktijk naar handelingsperspectief voor de (toekomstige) MKB-ers. Het betreft nadrukkelijk geen onderzoek.

Projecten kunnen worden ingediend door bedrijven, brancheorganisaties en onderwijsinstellingen. Het budget van het programma bestaat uit WR-capaciteit, dit betekent dat het subsidie is die bij Wageningen Research besteed dient te worden. Private partijen moeten minstens 1/3 van het projectbudget bijdragen. Een deel van het budget is gereserveerd voor samenwerking van bedrijven, groene onderwijsinstellingen (HBO en MBO) en WR. In dit geval kan de cofinanciering ook van de onderwijsinstellingen komen.

De tweede oproep van 2020 staat nu open. De deadline van indienen van voorstellen 1 juli 2020 24.00 uur. Het streven is dat de toegekende projecten op 1 september 2020 van start gaan.

Meer informatie

Volledige tekst oproep Kennis op Maat
Projectvoorstel format
Indienmodule
Email: info@landbouwwatervoedsel.nl of kennis.opmaat@wur.nl

Lees hier het artikel over de eerste oproep: Oproep geopend voor projecten voor nieuw programma Kennis op Maat