Per 1 augustus zal Peter Graven (56) starten als teamleider programmateam, tevens plaatsvervangend directeur bij het Regiebureau POP. Hij volgt Alfred IJlst op die na ruim 8 jaar het Regiebureau gaat verlaten. Alfred gaat als strategisch adviseur aan de slag bij WING process consultancy in Wageningen. Met veel waardering voor zijn niet aflatende inzet voor het Regiebureau wensen we Alfred alle succes in zijn nieuwe werkomgeving.

Peter Graven is sinds 2007 senior beleidsadviseur en teamleider Agro en Food bij de provincie Noord-Holland. Peter heeft veel ervaring opgedaan bij de ontwikkeling van grote projecten in complexe netwerken en de financiering daarvan, recent onder meer de Greenports. Daarvoor werkte Peter onder meer voor DLV Plant/Delphi. Peter heeft Plantenveredeling in Wageningen gestudeerd.

 "Ik wil mij goed verbinden met elke bij het POP betrokken partij en zie ernaar uit om de koers van het POP-programma te bewaken en waar nodig vanuit de maatschappelijke opgaven bij te stellen. En als het even kan de implementatie te vereenvoudigen. Het is mooi dat Rijk, provincies en waterschappen dit programma via het Regiebureau gezamenlijk vormgeven”, aldus Peter.

Meer nieuws

Vierde kwartaalrapportage GroenStart is uit!

GroenStart biedt zorg en maatwerk In de vierde kwartaalrapportage van GroenStart blikt...
Cees Neefjes Dijklander Ziekenhuis- Foto Marcel Rob NHD

Partner in beeld :Smaakpoli Dijklander Ziekenhuis

Kroketje met honing, bloemkool met stroop: smaakpoli voor oncologiepatiënten Patiënten die corona...
PUURGroenten

Han en Saskia van PUURgroenten: “Hup, de schouders eronder!”

Limonade, bloemenzout, bloemenconfetti…dat is wat 2020 onder andere bracht voor PUURGroenten. “...