Koeien die minder methaan uitstoten doordat er zeewier in hun voer is verwerkt. Of dat mogelijk is, wordt onderzocht op Dairy Campus Leeuwarden. Daar krijgen vanaf juli zestien koeien tien weken lang zeewier op hun menu.

Bepaalde zeewiersoorten kunnen de methaanproductie aanzienlijk verminderen. Dat blijkt uit recent laboratoriumonderzoek. In juli wordt getest of zeewier ervoor kan zorgen dat een koe minder methaan uitstoot. Dit gebeurt binnen het project ‘Zeewier in een gezonde melkveehouderij’, waar onder meer Wageningen Livestock Research aan meewerkt.

‘Het gaat om de methaanuitstoot uit de mond, niet de mest. Methaan is een broeikasgas, dus hoe minder koeien dit uitstoten, hoe beter voor het milieu’, zegt projectleider Jolanda Robinson.

Dat testen gebeurt op innovatiecentrum Dairy Campus. Daar krijgen vanaf 8 juli zestien koeien zeewier te eten. Het gaat om zeer kleine hoeveelheden die dagelijks door het voer worden verstrekt.

‘We kijken wat het toevoegen van zeewier voor invloed heeft op de methaanuitstoot, melkgift en diergezondheid. En of de koeien het überhaupt lekker vinden. Met De Heus Voeders wordt gekeken of we het zeewier in een brok verwerkt kunnen krijgen. De verwachting is dat de dieren het dan wel goed opnemen’, aldus Robinson.

Er zijn nog veel meer onderzoeksvragen. Welke soort zeewier het meest geschikt is voor consumptie door koeien, bijvoorbeeld. ‘We zoeken wieren die de methaanuitstoot het meest verminderen, geschikt zijn voor consumptie door koeien en die in Noord-Europa kunnen worden geteeld. Ook moet worden bekeken of zeewier op grote schaal kan worden geteeld en verwerkt in een economisch haalbaar product’, vertelt de projectleider.

‘Na elke onderzoeksfase wordt gekeken of we een ‘no’ of een ‘go’ hebben.’ Slaagt de proef in Leeuwarden, dan volgen er praktijkproeven bij melkveehouders. ‘Het duurt dus nog wel even voordat alle Nederlandse koeien aan het zeewier zijn’, besluit Robinson.

Bron: Nieuwe Oogst, 25 mei 2019

De realisatie van dit project is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland en het “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in
zijn platteland
”.

Logo plattelandsontwikkeling

Meer nieuws

Dit zijn de 10 meest bijzondere nieuwsfeiten van 2022 in Noord-Holland Noord

Van baanbrekende innovaties en verduurzaming tot opmerkelijke samenwerkingen en prijswinnende...

Europa komt met vouchers voor agri- en foodondernemers die investeren in waterkwaliteit

Ondernemers kunnen de vouchers vanaf maart aanvragen voor investeringen tot 60 duizend euro.

Glastuinbouwsector ondertekent Convenant voor energiebesparing en verdere verduurzaming

Er zijn afspraken gemaakt over stimulerende maatregelen, zoals subsidies en infrastructuur, maar...