Met ingang van 1 juni 2016 is het projectteam EFRO-EVERGREEN geformeerd en gaat per deze datum van start. Jeroen Noot is de algehele projectleider van het project, Erna Steenhuis is verantwoordelijk voor de communicatie en bureau  Het Grote Oost (Marcel Deen en Oege Doornbos) draagt zorg voor de projectrapportage. De administratieve projectorganisatie wordt uitgevoerd door Ronald Hand van Proeftuin Zwaagdijk  en Carmen Tammer van GreenPort NHN.  

Begin september wordt een kick-off bijeenkomst gepland met alle deelnemers.

Over EVERGREEN
Door de toenemende mondiale behoefte aan voedsel is het noodzakelijk om steeds zorgvuldiger om te gaan met de beschikbare grondstoffen. De verschraling van het landschap en de afnemende water- en bodemkwaliteit vereist een continue niet aflatende inzet op duurzaam bodembeheer, groene gewasbescherming, vermindering van ziektes en verhogen van voedselveiligheid, versterking van de biodiversiteit, vermindering van energieverbruik en toepassing van technologische innovaties, automatisering en robotisering. 

In het project EVERGREEN wordt invulling gegeven aan deze opgave. In het project werken 26 agribedrijven en 6 kennisinstellingen intensief samen. Hun doel is om het agricluster in Noord Holland-Noord te versterken in een duurzame samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen. Deze samenwerking wordt gebundeld in de onderstaande programmalijnen:

1.    Duurzaam Bodembeheer: ontwikkeling en valorisatie van agri-ecologische vernieuwingen voor Duurzaam Bodembeheer en vergroening gewasbescherming
2.    Teelt op Water:  ontwikkeling en valorisatie van technologische vernieuwingen voor Teelt-de-grond-uit technieken
3.    Clusterversterking: versterking in Noord Holland door middel van borging van samenwerking van de agribedrijven en kennisinstellingen en door geborgde Living Labs. 

Het project EVERGREEN wordt uitgevoerd door:
•    26 agribusiness bedrijven en instellingen bestaande uit: 9 bloembollentelers, Stichting Veldleeuwerik (akkerbouw), Nederlandse Fruittelers Organisatie (fruitteelt), 4 bedrijven voor de teelt van medicinale inhoudstoffen, 10 telers voor Teelt op Water, Stichting Blooming Breeders.
•    6 Kennisinstellingen: Proeftuin Zwaagdijk, WUR-DLO, Universiteit van Amsterdam, CAH Vilentum, Clusius College en Inholland.
•    Greenport Noord-Holland Noord als penvoerder.

Op de website van GreenPort NHN wordt u op de hoogte gehouden van de voortang van het project. 

EVERGREEN wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de Provincie Noord-Holland

Meer nieuws

Studenten plantenteelt bezoeken demoleerbedrijf

Studenten van de opleiding plantenteelt van het Clusius College Hoorn bezochten op 22 april 2021...

Winnaars MBO-Challenge Voedselverspilling bekend

Op 22 april vond het eindevent van de MBO-Challenge Voedselverspilling plaats. Dertig teams deden...

Evelyn Schouten: Het Clusius College heeft veel te bieden als opleider voor de foodsector

Achter alles dat we eten en drinken gaat een hele wereld schuil. Productie, gezondheid, marketing,...