Ryanne Rustenburg is per 1 augustus begonnen als kwartiermaker voor Greenchain NH. Ryanne brengt een rijke ervaring mee en zal voor velen in het netwerk geen onbekende zijn. De komende maanden gaat zij samen met de kwartiermaker financiën en een team van partners bouwen aan een organisatiestructuur en plan van aanpak voor Greenchain NH.

Het doel van Greenchain NH is technologische innovatie te versnellen om de ambities van de agrarische sector op het gebied van verduurzaming (energietransitie en circulaire economie) en digitalisering te realiseren. Hiertoe werken de partners aan het opleiden van voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten voor de (brede) agrisector in Noord-Holland. Met focus op het bereikbaar en toepasbaar maken van de kennis van technologische innovaties voor ondernemingen (met name het MKB), ondernemers en werknemers en het onderwijs.

Greenchain NH is een samenwerking tussen een groep aanjagers van innovatie (Greenport NHN, Greenport Aalsmeer en Amsterdam Green Campus), een aantal kennis- en onderwijsinstellingen (o.a. Vonk, Inholland) en diverse bedrijven uit de agrisector, zoals Vertify. Ook regionale overheden (Ontwikkelingsbedrijf NHN en Provincie Noord-Holland) zijn betrokken.

Meer nieuws

Wouter Veefkind

Fieldlab Waterstof in Agri NHN is gestart. Wat heeft de agri-ondernemer daar aan?

Waterstof kan een grote rol gaan spelen in de verduurzaming van Nederlandse bedrijven. Waterstof is...
Bob van der Hout over innovatie in agrifood

Bob van der Hout, Rabobank: "Innoveren in deze sector vraagt gewoon tijd van ondernemers"

5 vragen aan Bob van der Hout, directeur Food en Agri bij Rabobank Noord-Holland Noord.

'Bollenjongen' Allan Visser: "We moeten inzetten op weerbaar telen, met groene middelen en resistente soorten"

Het Greenport NHN congres staat dit jaar in het teken van ‘samenwerken aan innovatie’. Op het...