Bodem

Sensoren helpen telers om groei en oogst van broccoli te verbeteren

Vanuit het project Weersbestendige Broccoli en in het kader van Smart Farming zijn bij zes broccolitelers in Noord-Holland zogeheten Fieldmate sensoren geïnstalleerd. De telers kunnen via een bijbehorende app inzicht krijgen in de hoeveelheid neerslag, het perceel- en gewasklimaat en de bodemtemperatuur op een specifiek perceel.

Broccoli is gevoelig voor schimmels, plagen en het klimaat. Door inzet van digitale technologieën kunnen telers meer inzicht krijgen in het gewas en de  bodem. De sensoren geven actuele informatie over het gewas en de bodem en helpen bij het beter plannen en uitvoeren van teeltwerkzaamheden zoals gewasbescherming, bemesting en irrigatie. De gemeten data worden in de SmartFarm app gecombineerd met berekende data en data van externe bronnen. Hiermee biedt dit systeem ook inzicht in de straling van de zon, windsnelheid en -richting en windvlagen op het perceel.

Op basis van de gemeten en verwachte temperatuur en luchtvochtigheid bepaalt de teler in welke mate er sprake is van een infectierisico. Dit wordt per ziekte uitgelicht in de ‘ziektedruktool’, die gelijk ook meer informatie en uitleg geeft over de kans op infectie. Op basis van deze informatie kan de teler preventief handelen om het gewas optimaal te beschermen en overmatige inzet van gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen.

Binnen het project Weersbestendige Broccoli heeft Vertify al een aantal proeven gedaan met sensoren. Deze resultaten worden gedeeld met de 18 deelnemende broccolitelers in dit project. Doel is om te kijken hoe telers deze technologie praktisch kunnen toepassen in hun bedrijfsvoering en inzicht te krijgen in de toepasbaarheid van sensoren en big data voor teeltoptimalisatie. De proef zal de komende drie jaar worden begeleid door Vollegrondsgroente.net. Karsten Rienstra van Apps for Agri begeleidt de telers met advies en monitoring. 

>Meer over project Weerstbestendige broccoli

Meer nieuws

Werken en leren

Campagne Groene Kracht Vooruit van start

De campagne Groene Kracht Vooruit richt zich op politici en beleidsmakers en is een samenwerking van acht sectorpartijen: Bloemenbureau Holland, Federatie Vruchtgroente Organisaties, Glastuinbouw Nederland, GroentenFruit Huis, Greenports Nederland, Plantum,...

Werken en leren

Nieuw arbeidsmarktplatform en campagne Beter Uitzicht moet werknemers naar de sector trekken

Beter Uitzicht enthousiasmeert werknemers om de overstap te maken naar de land- en tuinbouw. Het nieuwe arbeidsmarkplatform ging deze week live. Werkgevers kunnen hier gratis vacatures plaatsen.