De melkveehouderijsector is volop in beweging. Melkquotum en NB-vergunningen lijken al weer lang geleden Onzekerheid over de melkprijs, PAS-meldingen, Besluit Huisvesting en de invoering van fosfaatrechten houden de gemoederen momenteel volop bezig. GreenPort NHN heeft 16 oktober jl vanuit het project AgriVizier een thema- en excursiedag ‘Bedrijfsontwikkeling in het licht van de nieuwe wetgeving’ georganiseerd. 

Ondernemers hadden vragen zoals: “Kan ik mijn bedrijf in de toekomst nog verder ontwikkelen en zo ja, hoe dan?” en “Hoe kan ik de stalruimte op mijn bedrijf nu gaan uitbreiden of verbeteren?”. Reden voor AgriVizier om de ondernemers bij te praten. Ontwikkeling door uitbreiding in gebouwen is aan strenge regels gebonden. Maar er kan ook gedacht worden aan ontwikkeling binnen de bestaande gebouwen. Denk aan aanpassing van de inrichting, betere verlichting en ventilatie, meer arbeidsgemak, betere separatie, verhogen koecomfort en verandering van vloertype. Omdat een beeld meer zegt dan duizend woorden, heeft de GreenPort NHN vanuit het project AgriVizier, een thema- en excursiedag ‘Bedrijfsontwikkeling in het licht van de nieuwe wetgeving’ georganiseerd. Dit gebeurde in samenwerking met Flynth adviseurs en accountants en DLV Bouw, Milieu & Techniek, In de ochtend is Hans Scholte (Flynth) uitgebreid ingegaan op de actualiteiten met betrekking tot  regelgeving, mestwetgeving, fosfaatrechten, subsidies en economie. Ap van der Bas (DLV) ging in op mesttechniek en mestverwerking en Peter Veerman (DLV) gaf uitleg over stalrenovatie binnen de bestaande wetgeving. Na de lunch is een bezoek gebracht aan de stal met luchtwasser van de familie Konijn in de Middenbeemster. Tijdens de lunch en de middagexcursie was er voldoende ruimte om met de inleiders en collega’s van gedachten wisselen over de mogelijkheden en de stal met traditionele roosters met luchtwasser te bekijken. 

 

Meer nieuws

Robert Kielstra

Greenportret: Robert Kielstra directeur ECW Energy

Schakelen tussen politiek en praktijk, aan tafel met energiebedrijven en glastuinders en op de...
Clusius College NHFood

Oproep: stageplekken gezocht mbo voeding Clusius College

Cock Smit (Docent voedingsmiddelentechnologie / I-coach Clusius College Alkmaar) doet een dringende...
ZZK

Gezamenlijk initiatief: Zoet Zout Knooppunt (ZZK)

Samen met het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en drinkwaterbedrijf PWN heeft de...