De Provincie Noord-Holland stelt € 500.000 beschikbaar voor projecten die bijdragen aan duurzame landbouw en korte ketens in het voedselsysteem.

Om tot een duurzaam voedselsysteem te komen is het belangrijk dat alle partijen in de voedselketen een steentje bijdragen. De agrarische sector en voedselverwerkers, maar ook detailhandel, consumenten en afvalverwerkers. Om samenwerking in de keten te stimuleren heeft de provincie Noord-Holland een half miljoen euro beschikbaar gesteld.

Voorbeelden van projecten die mogelijk voor subsidie in aanmerking komen, zijn samenwerkingen die zorgen voor meer eiwitrijke plantaardige teelten of het realiseren van meer afzet van lokale producten in de Noord-Hollandse supermarkten. Ook groepen boeren die samen willen leren over hoe ze kringlopen kunnen sluiten of natuurinclusief kunnen produceren, kunnen een aanvraag indienen.

Beoordeling subsidieaanvragen

Subsidieaanvragen kunnen tussen 1 maart en 1 juni 2023  worden ingediend. Deze worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Bij een eerder openstelling van de regeling werden zes aanvragen gehonoreerd. De provincie plaatst de subsidieregeling op de pagina Subsidies. Via de Noord-Holland voedsel initiatievenkaart kunnen ondernemers hun eigen projecten zichtbaar maken.

 

Meer nieuws

Overhandiging gebiedsvisie Energie Het Grootslag

Glastuinbouwgebied Het Grootslag heeft klimaatdoelen 2030 nu al behaald

Glastuinbouwgebied Het Grootslag in Gemeente Medemblik is zijn tijd vooruit. Als eerste...

{VIDEO] Ontwikkeling van precisiespuiten bij teelt gewassen. Deel 1: De Uitdaging

In het project Digital Farming NHN werkt Greenport NHN samen met partners aan de doorontwikkeling...

Noord-Holland Noord proeftuin voor datagedreven landbouw

Datatechnologie vormt de sleutel naar toekomstbestendige landbouw en NHN loopt hierin voorop....