Het succes van vijf jaar Tuinbouw Battle heeft geresulteerd in een nieuw en online lespakket voor de deelnemende scholen uit het basisonderwijs. In het voorjaar van 2019 zijn de eerste beelden geschoten voor een compleet nieuwe serie over de dynamische wereld van de tulpenbroei. In deze serie worden er diverse activiteiten op de bedrijven Boon & Breg, Niels Kreuk BV, Van der Laan en Karel Bolbloemen in beeld gebracht. Deze beelden werden aan bestaand digitaal lesmateriaal van Het Klokhuis en de Bollenacademie toegevoegd zodat er een vijfdelige serie over de bollensector is ontstaan. André Hoogendijk, Niels Kreuk, Bert Karel, John Boon en Jeroen Wiggers nemen in de serie een deel van de uitleg voor hun rekening.

Martijn Grosmann, projectleider van de Tuinbouw Battle vertelt: “we zochten naar een attractieve manier om de bollensector in de Tuinbouw Battle te laten zien. En we hadden behoefte aan een nieuw lespakket. We hebben de mogelijkheid gekregen om een nieuwe instructiefilm te schieten en die aan het bestaande lesmateriaal van De Bollenacademie te koppelen. Met deze slimme samenwerking hebben we een optimaal resultaat bereikt en een goed Noord-Hollands beeld kunnen creëren. We zijn daarmee uniek in Nederland en kunnen vele jaren vooruit”.

De deelnemende ondernemers zijn sinds de start nauw betrokken bij de ontwikkelingen van de Tuinbouw Battle. Regelmatig ontvangen zij schoolklassen voor bedrijfsbezoek of leveren bollen voor de mobiele teeltinstallaties. Ze zijn voor vrijwilliger Piet Arie Rustenburg, die namens de Tuinbouw Battle een deel van de organisatie oppakt, van grote waarde. “Ik kan altijd bij ze terecht voor raad en daad, voor bollen een bedrijfsbezoek met een schoolklas. De samenwerking met de bollensector is meer dan prima”. Piet Arie is een graag geziene gast op de bollenbedrijven en kinderen lopen weg met hem. Hij begeleidt de schoolklassen met de broei en vraagt de kinderen om alvast na te denken over de verkoop van de tulpen. “Het is ontzettend knap wat de schoolklassen organiseren om de tulpen tegen een zo hoog mogelijke prijs te verkopen. Er worden veilingen gehouden, evenementen georganiseerd, sponsorprojecten opgezet, van deur tot deur-verkopen gehouden, niets is te gek. En het zal je verbazen hoeveel geld een klas weet op te halen. In het nieuwe lespakket doen we wederom een beroep op hun inventiviteit. Daarmee bootsen we de werkelijkheid na. De bollensector moet immers ook nadenken over verkoop en prijs”.

Met het nieuwe lespakket kan de Tuinbouw Battle weer jaren vooruit. Het informatiegehalte is hoog en de filmbeelden geven een perfect en actueel beeld van de sector. Het is daarmee een zeer geslaagde promotie van het innovatieve karakter van de bollensector. Martijn Grosmann verwacht dat het online lespakket het basisonderwijs nog meer ontzorgt. “Kennisoverdracht wordt steeds meer in digitale vorm aangeboden. Niet vreemd dus dat wij een online lespakket hebben ontwikkeld. De leerkrachten hoeven nu alleen maar de lesfilm op hun smartboards aan te klikken”.

Grosmann vervolgt: “het succes van de Tuinbouw Battle is een geheel van completerende delen. Allereerst hebben we van de sector de volledige steun ondervonden en hulp gekregen om de Tuinbouw Battle te starten. Het netwerk van GreenPort NHN, zowel publiek als privaat, heeft geholpen om de uitvoering jaarlijks mogelijk te maken. En tot slot heeft de financiering van de Tuinbouw Battle voor continuïteit gezorgd. Financiers Stimuflori, Rabobank, KAVB en het Clusius College stonden aan de basis van het succes. We zijn ze dan ook zeer erkentelijk voor hun bijdrage. Zonder hen geen Tuinbouw Battle”.

Meer nieuws

Cursus Praktijkopleider voor leerbedrijven

De stage of Beroeps Praktijk Vorming (BPV) is voor studenten van het Clusius College het leukste...

Gedeputeerden Ilse Zaal en Edward Stigter: 'Op weg naar een stoet van waterstoftractors"

Gedeputeerden Ilse Zaal en Edward Stigter over de eerste waterstoftractor in Noord-Holland en wat...

All You Need is Food Tour gaat van start

Buiten op het schoolplein kunnen leerlingen bij de foodtruck kennismaken met de opleidingen Voeding...