Het onderzoek door Wageningen University & Research binnen de PPS Bollenrevolutie 4.0 is in volle gang. Binnen het werkpakket datamanagement bleek een grotere behoefte te zijn aan kennis en metingen over de groei van het gewas op het veld. Die data kunnen we gebruiken om een koppeling te maken met de kwaliteit van de bollen die geoogst worden. Om die reden is TechNature B.V. partner geworden van dit project. Zij kunnen met de SpectraCam, die gemonteerd wordt aan de spuitboom, wekelijks opnames maken. De Spectracam geeft via een dashboard informatie over zes indicatoren gekoppeld aan plantstress, bladgroen en biomassa, onder andere WDVI, NDVI en NDRE. Door nu wekelijks bollen te bemonsteren en te meten met de SpectraCam, hopen we een relatie te kunnen leggen tussen gewas- en bolgroei en de indicatoren van de SpectraCam.

Ook is er behoefte aan koppeling van satellietbeelden en meetgegevens van de SpectraCam aan gewasgroeimodellen. Voor deze koppeling werken we aan groeimodel WOFOST Tulp, zodat deze updates kan krijgen met gegevens van de Spectracam of satellietbeelden. Die informatie uit het groeimodel kan weer gebruikt worden om een voorspelling te kunnen doen over geschiktheid van grond voor het telen van bloembollen. Handig bij het bepalen of je een perceel gaat huren of niet. Dit onderdeel van het project wordt ontwikkeld door Agrisim B.V..

Bollenrevolutie 4.0 is een vierjarig onderzoeksprogramma van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen van het ministerie van LNV. De uitvoering van deze Publiek-Private Samenwerking ligt bij een consortium van acht partners. Dit zijn: KAVB, Anthos, Wageningen University & Research (WUR), Cremer Speciaalmachines B.V., Machinefabriek Steketee B.V., Agrisim B.V., BKD en TechNature B.V.. Economic Board Greenport Duin & Bollenstreek en Rabobank Bollenstreek dragen vanuit hun Innovatiefondsen bij aan de financiering. Een korte toelichting over deze PPS vindt u op de site
 
 

Meer nieuws

Noord-Hollandse telers zetten volgende stap met precisiespuiten

Greenport Noord-Holland Noord en partners zijn een project gestart om concepten van precisiespuiten...
Laboratorium werkzaamheden Seed Valley

Seed Valley ziet groeiend tekort aan mbo-personeel in zaadsector

Stichting Seed Valley deed een onderzoek naar het aantal vacatures bij zaadbedrijven en het aanbod...
Weersbestendige broccoli

Sensoren geplaatst om groei en oogst te verbeteren

Vanuit het POP3 project Weersbestendige Broccoli en in het kader van Smart Farming zijn bij zes...