Bij Proeftuin Zwaagdijk is in week 10 de eerste proef met chrysanten op water in de nieuw ingerichte proefkas opgestart. Doel van de herinrichting van de kas was de praktijk zo goed mogelijk te benaderen. Zo is in de nieuw ingerichte kas het beteelde oppervlak 80% groter dan in de oude situatie. Het grootste bassin is nu ruim vier keer zo groot als de bassins die in de proeven van 2015 zijn gebruikt.

De eerste proef richt zich op het effect van deze opschaling en daarnaast op het effect van de watertemperatuur. Onderzocht wordt ook het effect van een middel dat aan het water wordt toegevoegd en dat de weerstand van de plant moet verhogen. Net als in de voorgaande proef zijn er twee rassen geplant namelijk ‘Bacardi’ en ’Alero’. De proef is de eerste in een reeks van proeven die dit jaar en in de eerste helft van volgend jaar zullen worden uitgevoerd. Naast de al genoemde onderwerpen richt het onderzoek zich in de vervolgproeven ook op de waterteelt afgestemde opkweek (o.a. met behulp van LED), het kasklimaat en het effect van zuurstof in het water. Gedurende de proeven zal ook de ontwikkeling van trips nauwgezet worden vastgelegd omdat de indruk bestaat dat dit plaaginsect zich op dit teeltsysteem minder goed kan ontwikkelen. Naast de teelttechnische vragen zal het project o.a. ook aandacht besteden aan de bedrijfseconomische aspecten van een praktijktoepassing. 

Bij de proeven zijn de volgende partijen betrokken: Fred van Paassen, Green Simplicity, Bovebo, Dekker Chrysanten, Fides by Dümmen Orange, Botman Hydroponics BV, KaRo BV, van Iperen en de Kamer van Koophandel/Innovatiemotor Greenport Aalsmeer. Naast inbreng van de genoemde partijen zorgt LTO Fondsen voor een belangrijke financiële bijdrage.

Meer nieuws

Noord-Hollandse telers zetten volgende stap met precisiespuiten

Greenport Noord-Holland Noord en partners zijn een project gestart om concepten van precisiespuiten...
Laboratorium werkzaamheden Seed Valley

Seed Valley ziet groeiend tekort aan mbo-personeel in zaadsector

Stichting Seed Valley deed een onderzoek naar het aantal vacatures bij zaadbedrijven en het aanbod...
Weersbestendige broccoli

Sensoren geplaatst om groei en oogst te verbeteren

Vanuit het POP3 project Weersbestendige Broccoli en in het kader van Smart Farming zijn bij zes...