Bij Proeftuin Zwaagdijk is in week 10 de eerste proef met chrysanten op water in de nieuw ingerichte proefkas opgestart. Doel van de herinrichting van de kas was de praktijk zo goed mogelijk te benaderen. Zo is in de nieuw ingerichte kas het beteelde oppervlak 80% groter dan in de oude situatie. Het grootste bassin is nu ruim vier keer zo groot als de bassins die in de proeven van 2015 zijn gebruikt.

De eerste proef richt zich op het effect van deze opschaling en daarnaast op het effect van de watertemperatuur. Onderzocht wordt ook het effect van een middel dat aan het water wordt toegevoegd en dat de weerstand van de plant moet verhogen. Net als in de voorgaande proef zijn er twee rassen geplant namelijk ‘Bacardi’ en ’Alero’. De proef is de eerste in een reeks van proeven die dit jaar en in de eerste helft van volgend jaar zullen worden uitgevoerd. Naast de al genoemde onderwerpen richt het onderzoek zich in de vervolgproeven ook op de waterteelt afgestemde opkweek (o.a. met behulp van LED), het kasklimaat en het effect van zuurstof in het water. Gedurende de proeven zal ook de ontwikkeling van trips nauwgezet worden vastgelegd omdat de indruk bestaat dat dit plaaginsect zich op dit teeltsysteem minder goed kan ontwikkelen. Naast de teelttechnische vragen zal het project o.a. ook aandacht besteden aan de bedrijfseconomische aspecten van een praktijktoepassing. 

Bij de proeven zijn de volgende partijen betrokken: Fred van Paassen, Green Simplicity, Bovebo, Dekker Chrysanten, Fides by Dümmen Orange, Botman Hydroponics BV, KaRo BV, van Iperen en de Kamer van Koophandel/Innovatiemotor Greenport Aalsmeer. Naast inbreng van de genoemde partijen zorgt LTO Fondsen voor een belangrijke financiële bijdrage.

Meer nieuws

Studenten plantenteelt bezoeken demoleerbedrijf

Studenten van de opleiding plantenteelt van het Clusius College Hoorn bezochten op 22 april 2021...

Winnaars MBO-Challenge Voedselverspilling bekend

Op 22 april vond het eindevent van de MBO-Challenge Voedselverspilling plaats. Dertig teams deden...

Evelyn Schouten: Het Clusius College heeft veel te bieden als opleider voor de foodsector

Achter alles dat we eten en drinken gaat een hele wereld schuil. Productie, gezondheid, marketing,...