Vier scenario’s, vier sectoren, zestien schetsen

Vier ideeën over hoe de toekomst eruit kan gaan zien. Vier werelden in 2030 die alle vier werkelijkheid kunnen worden. Vier uitersten, maar wel realistisch; de tekenen van elk van deze scenario’s zijn nu al te zien. Deze scenario’s kunnen je houvast geven bij het nadenken over de toekomst van jouw bedrijf. Die werelden zijn uitgewerkt in voorbeelden voor de voedingstuinbouw, siergewassen, uitgangsmaterialen en techniek en toelevering.  

Vanaf 18 november kan iedere tuinbouwondernemer in Nederland aan de slag met een speciaal voor het cluster ontwikkelde scenario-analyse. Deze toekomstscenario’s vormen een handig gereedschap wat tuinbouwbedrijven helpt bij het maken strategische keuzes in onzekere tijden. 

Stevig fundament

Ondernemers, onderzoekers en beleidsmakers uit- en rondom het tuinbouwcluster schreven samen vier extreme, en toch plausibele, toekomsten voor het tuinbouwcluster. Ze zijn op maat gemaakt, op basis van de zorgen die het meest leven in de tuinbouwsector en uitgewerkt voor bedrijven in de voedingstuinbouw, siergewassen, uitgangsmaterialen en techniek & toelevering. Een ondernemerspanel van ruim dertig vooraanstaande tuinbouwondernemers vormden een slijpsteen en essentieel toetsingskader voor de bruikbaarheid van de scenario’s. Volgens Judith Schueler, directeur van ACCEZ, ligt er een stevig fundament om op verder te bouwen. ‘Deze scenario’s zijn een uitnodiging aan iedereen in het tuinbouwcluster om het gesprek aan te gaan, aan de directietafel, met collega’s in het bedrijf en met anderen daarbuiten.’

Bekijk de scenario's op: Tuinbouw in de toekomst - Toekomsten voor de tuinbouw (tuinbouwscenarios.nl)

Meer nieuws

ZZK

Gezamenlijk initiatief: Zoet Zout Knooppunt (ZZK)

Samen met het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en drinkwaterbedrijf PWN heeft de...

Dag van de Tulp bloemenshow gaat digitaal

22 januari; de dag dat normaliter de Dag van de Tulp georganiseerd zou worden, de eerste...

Crisisorganisatie Tuinbouw over het algemeen tevreden over maatregelenpakket, nog steeds bedrijven tussen wal en schip

Het gisteren gepresenteerde pakket aan steunmaatregelen zal een groot aantal bedrijven in de...