De derde kwartaalrapportage van GroenStart laat zien dat het vierde schooljaar van het project goed van start is gegaan. In deze rapportage weer mooie en enthousiaste verhalen  die het succes van  GroenStart bevestigen. Daarnaast weer een infographic die de resultaten laten zien: In het tweede kwartaal heeft het Intaketeam met 48 potentiële kandidaten voor GroenStart gesprekken gevoerd waarvan 39 konden gaan deelnamen aan GroenStart, 10 jongeren zijn begonnen aan het voorschakeltraject en 29 kandidaten zijn de opleiding gestart.

 Veel leesplezier!

 

 

 

 

Bijlage

Meer nieuws

ZZK

Gezamenlijk initiatief: Zoet Zout Knooppunt (ZZK)

Samen met het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en drinkwaterbedrijf PWN heeft de...

Dag van de Tulp bloemenshow gaat digitaal

22 januari; de dag dat normaliter de Dag van de Tulp georganiseerd zou worden, de eerste...

Crisisorganisatie Tuinbouw over het algemeen tevreden over maatregelenpakket, nog steeds bedrijven tussen wal en schip

Het gisteren gepresenteerde pakket aan steunmaatregelen zal een groot aantal bedrijven in de...