De provincie Noord-Holland draagt van 2020 tot en met 2023 jaarlijks 125.000 euro bij aan Voedsel Verbindt. Dit samenwerkingsverband voert projecten uit die bijdragen aan een robuust, duurzaam en regionaal voedselsysteem.

De provincie Noord-Holland vindt het belangrijk dat er gezond, goed en betaalbaar voedsel beschikbaar is voor iedereen. Voedsel dat bij voorkeur afkomstig is uit de regio. In Nederland is voldoende eten beschikbaar, er is een sterke agrarische keten en een internationaal toonaangevende levensmiddelenindustrie, maar een omslag in het voedselsysteem is noodzakelijk.

Duurzaam voedselsysteem

Het systeem staat onder druk door bijvoorbeeld de sterk groeiende wereldbevolking, klimaatverandering en het consumptiepatroon. De coronacrisis zorgt ervoor dat de druk op de voedselindustrie in korte tijd enorm is toegenomen. Deze huidige situatie laat zien dat het meer dan ooit noodzakelijk is om de ketens binnen de voedselproductie korter te maken en regionale producenten en ondernemers te ondersteunen.

Voedsel Verbindt, een samenwerkingsverband van onder andere overheden, bedrijven, scholen en kennisinstellingen, draagt bij aan deze omslag. Doel van de samenwerking is om een duurzaam, gezond en circulair voedselsysteem op te zetten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en omliggende agrarische gebieden.

Ontwikkelingen versnellen

De Metropoolregio Amsterdam behoort tot de Europese top 5 van economisch sterke regio’s en is een belangrijke voedselregio in Nederland. In de regio is ontzettend veel kennis, energie en ervaring beschikbaar bij bedrijven, overheden, burger-initiatieven, scholen en kennisinstellingen. Voedsel Verbindt koppelt al die elementen met elkaar, waardoor ontwikkelingen versnellen én kansrijke initiatieven en innovaties op gang komen.

Voedsel Verbindt voert de komende jaren projecten uit die zich richten op 6 onderwerpen: Onze circulaire voedseleconomie, Gezond eten is gezond leven,
Slimmere voedselstromen, Schoner transport, Voedsellandschappen: eten uit eigen regio, Talent binden & boeien voor de voedseleconomie en Leren van
eigen data.

Lees meer op de website van Voedsel Verbindt

Meer nieuws

Cursus Praktijkopleider voor leerbedrijven

De stage of Beroeps Praktijk Vorming (BPV) is voor studenten van het Clusius College het leukste...

Gedeputeerden Ilse Zaal en Edward Stigter: 'Op weg naar een stoet van waterstoftractors"

Gedeputeerden Ilse Zaal en Edward Stigter over de eerste waterstoftractor in Noord-Holland en wat...

All You Need is Food Tour gaat van start

Buiten op het schoolplein kunnen leerlingen bij de foodtruck kennismaken met de opleidingen Voeding...