Bodem

WUR-expert praat telers bij over aaltjesbestrijding in bollenteelt

Aaltjesexpert Leendert Molendijk van de WUR praatte tulpentelers en -broeiers vorige week bij over knelpunten bij aaltjesbestrijding in de bollenteelt. Ook legde hij uit hoe een bodemkwaliteitsplan met fysische, chemische en biologische analyse kan bijdragen aan een integraal advies voor de telers.

Telers ondervinden steeds meer problemen met het behoud van een goede bodemkwaliteit. Bij het wisselen van percelen tussen bollenteelt en akkerbouw lopen ze tegen allerlei knelpunten aan. Zoals krimpt het aanbod correctiemiddelen voor een veilige start en neemt het aanbod geschikt areaal af. Hierdoor groeit de kans op bodemaaltjes.

Wat je hier tegen kunt doen en wat een bodemkwaliteitsplan met fysische, chemische en biologische analyse kan bijdragen aan bestrijding van aaltjes, vertelde aaltesexpert Leendert Molendijk van de WUR vorige week tijdens de Vaktentoonstelling van Vertify in Zwaagdijk. Zo’n tachtig tulpenkwekers en -broeiers luisterden vol belangstelling naar zijn verhaal. Niet alleen besprak Leendert de verschillende knelpunten bij aaltjesbestrijding in de bollenteelt, ook legde hij uit hoe een bodemkwaliteitsplan met fysische, chemische en biologische analyse kan bijdragen aan een integraal advies voor de telers.

In het project Bollen@ Bodem & Aaltjes proberen we kennis en instrumenten te leveren om de kwaliteit van eigen en huurpercelen duurzaam te verbeteren, met name op het gebied van aaltjesbeheersing in de bloembollensector. Interesse in een cursus over het Bodem Kwaliteits Plan (BKP) en gezamenlijk bodembeheer? Bekijk de projectpagina voor meer informatie en contactgegevens.

Meer nieuws

Smart Farming
Energie
Bodem
Water
Ruimte
Werken en leren

Feestelijke kick-off: Samen op weg naar een toekomstbestendige land- en tuinbouw

Microsoft, Greenport NHN en LTO Noord gaven op vrijdag 5 juli de aftrap van een nieuw 12-jarig innovatieprogramma. Met aanzienlijke investeringen en betrokkenheid van boeren en diverse stakeholders als BO...

Kennissessie Groene Tulp en Fieldlab Bol
Bodem
Greenchain

Stakeholdermiddag praat bestuurders bij over duurzame inzet van bollensector

Water, biodiversiteit en omgeving waren de thema’s tijdens een goedbezochte bijeenkomst voor stakeholders van de bollensector. De middag was georganiseerd vanuit de projecten Groene Tulp en Fieldlab Bol vanuit de...