Noord-Hollandse telers zetten volgende stap met precisiespuiten

Lees meer

Incubatiecondities bepaald in het lab

In nauwe samenwerking met de UvA en WUR zijn allereerst op labschaal de benodigde...

Voortgang project Valorisatie van reststromen van groente en fruit

We gooien met elkaar veel te veel voedsel weg. De doelstelling van dit project is om reststromen...

Meld uw nieuwsbericht aan

Heeft u ook een interessant nieuwsbericht? Laat het ons hier weten!