Cursus Praktijkopleider voor leerbedrijven

Lees meer

Evaluatierapport AgriVizier

In het project AgriVizier werkten onderwijs, onderzoek en advies samen aan vragen van ondernemers....

Innovatieprojecten AgriVizier in beeld gebracht

Aan het eind van het jaar loopt het project AgriVizier af. Hierin werken onderwijs, onderzoek en...

'The making of' de AgriVizier Film

Innovatie geldt als een van de belangrijkste speerpunten voor GreenPort NHN. Dit krijgt gestalte in...

20 oktober: Themabijeenkomst: “Kringlooplandbouw Noord-Holland”

Om de kansen voor kringlooplandbouw te verkennen en concreet te maken, nodigen boeren en...

EFRO subsidie voor innovatiekracht agribusiness Noord-Holland Noord

Onder penvoerderschap van GreenportNHN is een subsidie verkregen vanuit het Europees Fonds voor...
clusius lab

Clusius blij met samenwerking in AgriVizier

Corrie Mulder, manager Afdeling Projecten van het Clusius College, is als lid van het kernteam...

Partners AgriVizier

Het project AgriVizier wordt uitgevoerd onder de vlag van GreenPort Noord-Holland Noord, samen met...

Kernteam AgriVizier

Het kernteam van AgriVizier bestaat uit de volgende personen: Arend Krikke, projectleider...

Doel AgriVizier

Het doel van AgriVizier is het versterken van de agribusiness in de regio Noord-Holland Noord op...

Over AgriVizier

Het project AgriVizier; Vizier op de toekomst ondersteunt ondernemers in de agribusiness bij...

Mbo-ers proeven aan de wetenschap

Met het  project Agrivizier van Greenport Noord-Holland Noord komen mbo-studenten in aanraking met...

GreenPort Noord-Holland Noord Conferentie

Op vrijdag 28 november jl. vond de 6e conferentie plaats, dit jaar voor het eerst onder de nieuwe...

Meld uw nieuwsbericht aan

Heeft u ook een interessant nieuwsbericht? Laat het ons hier weten!