Greenport projecten

Greenport NHN neemt deel aan projecten die bijdragen aan het duurzaam verdienvermogen van de agrarische sector in Noord-Holland Noord. Alle projecten hebben het doel om de goede uitgangspositie voor de agribusiness in de regio te behouden en waar mogelijk te versterken. Bekijk welke projecten er lopen vanuit de verschillende thema’s.

23 projecten

Afgerond?
Afgerond?
Filter projecten:
Afgerond?
Afgerond?
Afgerond
Bodem

Weersbestendige Broccoli

Broccolitelers investeren in het ontwikkelen van een innovatieve teeltwijze dat leidt tot verhoogde weersbestendigheid van de broccoli. Daarnaast kan door betere monitoring van de teel een hogere opbrengst per hectare...

Afgerond
Water

Zeewier in gezonde melkveehouderij

Zeewier is steeds meer in het nieuws als veelbelovende biomassa waaronder studies naar methaan reducerende eigenschappen. Met dit project willen we een bijdrage leveren aan verminderen van methaanemissie bij melkvee...

Fase: 1
Werken en leren

Fieldlabs@scale

In het project Fieldlab@Scale doet een interdisciplinair consortium onderzoek naar het opschalen van innovaties door fieldlabs in verschillende domeinen: smart industry, gezondheidszorg, landbouw en infrastructuur.

Project duurzame broccoli
Fase: 2
Bodem

Duurzame broccoli

In dit project werken broccolitelers aan de ontwikkeling van een robuust en economisch rendabel teelsysteem. Hiermee willen we voldoen aan de eisen die in 2030 worden gesteld door de Farm-to-Fork...

Fase: 2
Bodem

Groene Tulp 0.0

In het onderzoeksproject 'Groene Tulp 0.0' wordt bekeken of het mogelijk is om de effectiviteit van biologische gewasbeschermingsmiddelen in de tulpenteelt te verhogen. Het onderzoek is een vervolg op het...

SLIM project West-Friesland
Werken en leren

SLIM project West-Friesland

Voor een toekomstbestendige agribusiness is het van groot belang dat het personeel van bedrijven zich kan blijven ontwikkelen en zich continu de nieuwste kennis en vaardigheden eigen maakt. Dit vraagt...