Greenport projecten

Greenport NHN neemt deel aan projecten die bijdragen aan het duurzaam verdienvermogen van de agrarische sector in Noord-Holland Noord. Alle projecten hebben het doel om de goede uitgangspositie voor de agribusiness in de regio te behouden en waar mogelijk te versterken. Bekijk welke projecten er lopen vanuit de verschillende thema’s.

26 projecten

Afgerond?
Afgerond?
Filter projecten:
Afgerond?
Afgerond?
Afgerond
Werken en leren

AgriProjecten Match2020

Mensen met de juiste skills en vaardigheden aan het werk in de agribusiness in de Kop van Noord-Holland Noord. Dat is de inzet bij de AgriProjecten binnen Match2020.

Afgerond
Energie

Waterstof voor agrologistiek

In hoeverre is waterstof een oplossing voor de agrarische sector om te verduurzamen. In dit project onderzoeken we de technische en economische haalbaarheid van opwek en gebruik van waterstof en...

Afgerond
Bodem

Valorisatie van reststromen groente en fruit

Bij de teelt en de verwerking van witte kool, paprika, broccoli en tomaten e.d. ontstaan reststromen die niet verwerkt kunnen worden in de voedselketen. De innovatieve uitdaging van dit project...

Afgerond
Bodem

Weersbestendige Broccoli

Broccolitelers investeren in het ontwikkelen van een innovatieve teeltwijze dat leidt tot verhoogde weersbestendigheid van de broccoli. Daarnaast kan door betere monitoring van de teel een hogere opbrengst per hectare...

Afgerond
Water

Zeewier in gezonde melkveehouderij

Zeewier is steeds meer in het nieuws als veelbelovende biomassa waaronder studies naar methaan reducerende eigenschappen. Met dit project willen we een bijdrage leveren aan verminderen van methaanemissie bij melkvee...

Fase: 1
Werken en leren

Fieldlabs@scale

In het project Fieldlab@Scale doet een interdisciplinair consortium onderzoek naar het opschalen van innovaties door fieldlabs in verschillende domeinen: smart industry, gezondheidszorg, landbouw en infrastructuur.