Greenport projecten

Greenport NHN neemt deel aan projecten die bijdragen aan het duurzaam verdienvermogen van de agrarische sector in Noord-Holland Noord. Alle projecten hebben het doel om de goede uitgangspositie voor de agribusiness in de regio te behouden en waar mogelijk te versterken. Bekijk welke projecten er lopen vanuit de verschillende thema’s.

30 projecten

Afgerond?
Afgerond?
Filter projecten:
Afgerond?
Afgerond?
Werken en leren

TerraTechnica

TerraTechnica richt zich op onderwijs, onderzoek en innovatie in duurzame energie technologie. Het is een krachtenbundeling van vraaggestuurd onderwijs, toegepast onderzoek en ondernemerschap, met een overheid die stimuleert en zorgt...

Afgerond
Ruimte

Erfkwaliteit

Agrarische erven zijn in hoge mate gezichtsbepalend in het landschap en daarom van groot belang voor de ruimtelijke kwaliteit. Met dit project willen we door intensieve advisering en begeleiding van...

Afgerond
Bodem

De Groene Tulp

Groene Tulp: Investeren in de verduurzaming van de tulpenteelt. Doel van dit onderzoek is het opleveren van effectieve en duurzame strategie├źn voor de tulpenteelt, zodat bij hoge ziekte- en plaagdruk...

Afgerond
Bodem

Vitale teelt

Het project Vitale Teelt heeft als doel om via een meerjarig onderzoeks- en uitvoeringsprogramma te komen tot een vergaande verduurzaming van de teelt van bloembollen en bolbloemen.

Afgerond
Werken en leren

AgriProjecten Match2020

Mensen met de juiste skills en vaardigheden aan het werk in de agribusiness in de Kop van Noord-Holland Noord. Dat is de inzet bij de AgriProjecten binnen Match2020.

Afgerond
Energie

Waterstof voor agrologistiek

In hoeverre is waterstof een oplossing voor de agrarische sector om te verduurzamen. In dit project onderzoeken we de technische en economische haalbaarheid van opwek en gebruik van waterstof en...