AgriVizier Veilig en Gezond uit Nederland

In het project AgriVizier werken onderwijs, onderzoek en advies samen aan vragen van ondernemers inzake innovaties in de Agribusiness. Onder de vlag van AgriVizier wordt gewerkt aan meerdere deelprojecten. Eén daarvan is het innovatiecluster ‘Veilig en Gezond uit Nederland'. In dit project wordt onderzoek gedaan naar de profilering van het Noord-Hollandse product. 

Onderdeel van: