Digital Farming NHN

In Digital Farming NHN werkt Greenport NHN met partners aan de doorontwikkeling van precisiespuiten bij de teelt van gewassen.

Realtime en plantspecifiek spuiten in gewassen

In het project Digital Farming NHN werkt Greenport NHN samen met partners aan de doorontwikkeling van precisiespuiten bij de teelt van gewassen. Het doel is een integraal systeem te ontwikkelen voor spuittoepassingen waarbij realtime en in één werkgang per plantje de juiste hoeveelheid middelen (basis- en overbemesting, gewasbeschermings- en onkruidbestrijdingsmiddelen) wordt afgegeven. 

Nieuwe technieken, sensoren en snelle computers maken het mogelijk om met een hoge mate van precisie meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen toe te dienen. De slag die we met dit project willen maken, is de technologie integraal (plug and play) toepasbaar te maken (plug and play), in het bijzonder in de bloembollen- en uienteelt. Meer specifiek gaat het dan om de afstemming van systemen en uitwisselbaarheid (‘interoperabiliteit’) van software.

Binnen Digital Farming NHN richten we ons op 3 onderwerpen:
1.    Precisiegift bemesting.
2.    Precisieverspuiting gewasbeschermingsmiddelen.
3.    Onkruidherkenning en behandelen.

Afsluitende velddemo

Op 10 oktober verzorgden de partners in het project bij Vertify in Zwaagdijk een afsluitende velddemo. De dag was georganiseerd in samenwerking met de Bollenacademie en werd bezocht door tientallen agrariërs en studenten van diverse opleidingen. Doel van de demo was te laten zien hoever we inmiddels zijn gevorderd met de realisatie van een integraal werkend systeem voor precisiebespuiting en waar nog ontwikkeling nodig is. De dag werd bijgewoond door een verslaggever van het NHD die onderstaand artikel schreef (download).

Video file

 

Onderdeel van:

Nieuws over dit project

[VIDEO] Precisiespuiten bij teelt gewassen. Deel 4: demodag

In  deze vierde aflevering in onze serie over precisiespuiten werpen we een blik op de voortgang...

[VIDEO] Precisiespuiten bij teelt gewassen. Deel 3: spuittechnologie

Het derde deel van deze serie over precisiespuiten gaat over de spuittechnologie, die het mogelijk...

[VIDEO] Ontwikkeling van precisiespuiten bij teelt gewassen. Deel 2: Dataverwerking

In deel 2 in de serie over het project Digital Farming NHN bespreken we het hoe en waarom van...

Digital Farming NHN bundelt de krachten van verschillende partners, waarbij ze elk voor zich een bijdrage leveren vanuit hun eigen expertise:

•    Loonbedrijf Sturm-Jacobs in Wieringerwerf en bloembollenteler Stef Ruiter uit Andijk ontwikkelen samen met BBLeap (spuitdoppen en techniek) de bouw van de spuit.
•    CAV Agrotheek (teeltadvies) en het Groningse RH3S (bodemscan) leveren specifieke informatie om de techniek op de juiste manier werkend te krijgen.
•    Inholland draagt met verschillende lectoraten bij met kennis en de uitwerking van data, algoritmes en robotica.
•    Vertify leidt het project inhoudelijk.
•    LTO Noord verzorgt het projectmanagement.

Dit project is mede mogelijk dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, met geld dat specifiek is vrijgemaakt als reactie op de COVID-19 pandemie. Doel is een concept door te ontwikkelen tot een praktijkrijpe toepassing.

 

 

Partners Digital Farming NHN

Meer informatie

Image

Gerben van Lenthe

LTO Noord
Coördinator Kennis & Innovatie + Water & Bodem