Duurzaam Door - Verwerken reststromen glastuinbouw

Er zijn binnen de GreenPort NHN, onder de vlag van het project AgriVizier, verschillende bijeenkomsten geweest over biobased economy en de verwerking van reststromen. Dit project is voortgezet onder Duurzaam Door. In de glastuinbouw blijft na de oogst van o.a. paprika's en tomatenen restmateriaal achter in de kas, zoals plantenstengels en bladresten. De afvoer daarvan vormt een kostenpost voor de kweker, maar is tegelijkertijd een uitgelezen kans voor recycling. In dit project werken kwekers van vruchtgroenten samen met om te kijken of ze hun reststroom van kostenpost kunnen veranderen in een waardevolle grondstof. Hiervoor wordt aansluiting gezocht met de landelijke koepel PPS Planten-Inhoudstoffen.

Onderdeel van: