Duurzaam Door - Verzilting landbouwgrond

Dit project is afgerond. Voor meer informatie over het programma en/of resultaten lees hier verder. 

De bedreiging van het verzilten van landbouwgronden speelt in Noord Holland. Zoet water wordt in NH opgebracht om deze verzilting tegen te gaan. Dit brengt uiteraard kosten met zich mee. Binnen de agrarische sector is verzilting en hoe daar mee om te gaan een zeer actueel en gevoelig thema. Ook voor gemeenten en waterschap leeft dit. De verzilting zou in plaats een bedreiging ook kunnen worden omgezet in een kans. In dit project worden niet alleen de mogelijkheden bekeken van zilte teelten maar ook oplossingen gezocht om er voor te zorgen dat er voldoende zoet water aanwezig is. 

Onderdeel van:

Meer informatie

Jeroen Noot

Greenport NHN
Programmamanager Greenport Noord-Holland Noord