Duurzame warmte en CO2 in de glastuinbouw

De energietransitie is een van de grootste maatschappelijke opgaven voor de komende decennia. We moeten onafhankelijk worden van fossiele brandstof en uitstoot van schadelijke stoffen voorkomen.

De energietransitie is een van de grootste maatschappelijke opgaven voor de komende decennia. We moeten onafhankelijk worden van fossiele brandstof en uitstoot van schadelijke stoffen voorkomen. De omschakeling naar een CO2 -arme economie is vastgelegd in de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs. De Nederlandse tuinbouw kan een grote rol spelen bij deze transitie in Nederland. De ondernemers investeren zelf al fors in duurzame energiebronnen én energiebesparing en willen daar de komende jaren stevig op blijven inzetten. 

Lees hier alles over Glastuinbouw in Noord-Holland Noord

Onderdeel van:

Nieuws over dit project

Glastuinbouw Noord-Holland laat zien hoe het klimaatdoelen verwacht te halen

In een gezamenlijke verkenning brengen Greenport Noord-Holland Noord en Greenport Aalsmeer in kaart...

EG subsidie voor verduurzaming glastuinbouw

De nieuwe ronde van de regeling Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) is geopend.
glastuinbouw

Hogere eisen aan duurzame technieken in certificatieschema Groen Label Kas 2022

Stichting Milieukeur heeft het herziene certificatieschema voor Groen Label Kas gepubliceerd. Het...

Green Deal ‘CO2 voorziening glastuinbouw in Noord-Holland’

Deze Green Deal draagt bij aan het bereiken van de nationale doelstellingen voor energie besparing en CO2 emissiereductie én het versterkt de internationale concurrentiepositie van de glastuinbouw. Het beantwoordt tegelijkertijd aan de EU-oproep aan de lidstaten om haast te maken met klimaatmaatregelen voor de land- en tuinbouwbedrijven. 

Een aantal ontwikkelingen:


Ook Greenport Aalsmeer en Greenport Westholland werken in deze Green Deal aan projecten. 

Meer informatie

Image

Jeroen Larrivee

Greenport NHN & Greenport Aalsmeer
Coördinator verduurzaming glastuinbouw