Precisie technologische ontwikkeling in Pootaardappelen (POP3)

Al komen ze ogenschijnlijk uit dezelfde koude grond, alle pootaardappelen zijn verschillend. Hoe krijg je als teler nu de allerbeste pootaardappelen van het land?

Al komen ze ogenschijnlijk uit dezelfde koude grond, alle pootaardappelen zijn verschillend. Hoe krijg je als teler nu de allerbeste pootaardappelen van het land? Dat is een vraag waarop een POP-3-project Precisie technologische ontwikkeling in Pootaardappelen het antwoord gaat zoeken. 

Dit project is inmiddels afgerond. De bevindingen zijn gepresenteerd tijdens de Kennisdag Smart Farming op 10 maart 2022. Hieronder onder vind je de downloads van de presentatie en de factsheet met onderzoeksopzet.

Onderdeel van:

Nieuws over dit project

POP3 project precisietechnologie pootaardappelen sluit af met prototype en veelbelovend resultaat

Aardappelteler Henk Geerligs blikt met onderzoekers terug op project en eindresultaat.
Precisie technologische ontwikkeling in Pootaardappelen - foto 2 Koen van Boheemen

Precisietechnologie en pootaardappelen: meten is weten

De ene aardappel is de andere niet. En groter is niet altijd beter. Zéker niet als het gaat om...

Nieuw POP3-project gaat optimale pootaardappelteelt onderzoeken

De beste kwaliteit pootaardappelen komt in de nabije toekomst van het land na teelt met hulp van...

Probleem

Doel van dit project is de ontwikkeling van een systeem dat de teler in staat stelt om de teeltopbrengst per strekkende meter i.p.v. per ha vast te stellen. Hiervoor wordt gewerkt aan een proefopstelling op een aardappelrooimachine voor het meten en presenteren van het oogstresultaat per strekkende meter op zand en op klei. De opstelling maakt gebruik van computer vision (camera) technieken om de gevraagde meetgrootheden van de geoogste aardappelen te bepalen. Hierbij geeft de opstelling op gps-locatie informatie over de netto-opbrengst, het knolaantal en de maatvoering van pootaardappelen.

Aanpak

De uiteindelijke proefopstelling zal via een aantal tussenresultaten bereikt worden:

 • Projectorganisatie en initiële specificaties.
 • Literatuuronderzoek en marktscan van toepasbare technieken.
 • Ontwerpen vision software (integratie sensor met software) t.b.v. voorgrondsegmentatie, individuele knolsegmentatie GPS)
 • Uitgevoerde testen met proefopstelling onder simulatie (lab)condities.
 • Eerste veldtest (2019). Geassembleerde meetopstelling.
 • Tweede veldtest (2020).
 • Aangepaste meetopstelling obv resultaten praktijktesten.
 • Vaststellen specificaties en organisatie demo/informatiedag voor de sector.

Verwacht resultaat

De pootaardappelteler kan de productierisico’s beter beheersen. De teler is in staat om het teeltresultaat per strekkende meter aardappelrug te meten en daarmee de lokale teelt-voorwaarden te achterhalen. Daardoor kan de teler gaan sturen op een hogere opbrengst, beter bodembeheer en voorkoming van ondoelmatig gebruik van (kunst)mest en bestrijdingsmiddelen.

Het projectteam

 • Toon Tielen (WUR
 • Koen van Boheemen (WUR)
 • Corné Kempenaar (AERES)
 • Helen Bergman (UvA)
 • Leendert Koolen (teler, Wieringerwerf)
 • Henk Geerligs (teler, Anna Paulowna)
 • Jeroen Noot (Greenport Noord-Holland Noord)
 • Projectleider Niek Persoon (Amsterdam Green Campus)

Contactgegevens

Niek Persoon | Amsterdam Green Campus | T: 06-46738330 | n.l.m.persoon@uva.nl

Meer informatie: ​www.amsterdamgreencampus.nl

 

Het project “Precisie technologische ontwikkeling in Pootaardappelen (POP3)” is mede tot stand gekomen dankzij een bijdrage vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: “Europa investeert in zijn platteland” en de provincie Noord-Holland.

Meer informatie