Real Management in de Bollen (POP3)

Een gezamenlijke ontwikkeling van een innovatieve integrale data-science applicatie voor een vraaggestuurde, klantgerichte, rendabele, duurzame en toekomstvaste bedrijfsvoering van bollentelers en -broeiers. 

Data gedreven kweken en broeien van bloembollen

De bloembollensector is een sterke innovatieve Nederlandse sector met aanzien in de wereld. In 2015 had de sector een exportwaarde van € 935 miljoen. De tulp is hiervan het hoofdproduct met 2 miljard tulpen per jaar. Hiervan wordt 80% geteeld in Westfriesland. Voor Noord-Holland is deze tulpensector daarmee een belangrijke sector. In de afgelopen tien jaar heeft een majeure schaalvergroting plaatsgevonden in de sector. Het areaal groeit, maar het aantal bedrijven neemt af. Dit impliceert een forse schaalvergroting per bedrijf met een steeds complexere bedrijfsvoering. Tegelijkertijd is de druk vanuit de afnemerskant om vraaggestuurd te gaan produceren sterk toegenomen. Alleen bedrijven die verregaand investeren in digitalisering en data science kunnen zich staande houden.

Onderdeel van:

Nieuws over dit project

Geen dagen meer kwijt aan uren tellen met Real Management in de bloembollen

Wie nog nooit een tulpenkwekerij van binnen heeft gezien kan zich er misschien weinig bij...

Blue-bi systems deelnemer aan innovatiecirkel bollenrevolutie 4.0

Blackshore wint innovatiecirkel Bollenrevolutie 4.0Vanuit de PPS Bollenrevolutie 4.0 is er een...

Studenten van Clusius College op kennistrip naar Karel Bolboemen

Demonstratie Real Management System voor bollentelers en -broeiersWoensdagmiddag 13 november 2019...

De Westfriese tulpentelers zijn zich hiervan sterk bewust en tevens realiseren zij zich dat zij dit alleen kunnen realiseren als zij intensief hierin samenwerken. Daarom hebben Westfriese tulpentelers de handen inééngeslagen en hebben zij het EIP-Agri samenwerkingsverband opgezet. Het betreft Karel Bolbloemen, De Hout Bolbloemen en De Wit Bloembollen. De samenwerking tussen deze drie telers is uniek omdat zij niet alleen samenwerking maar ook hun bedrijfsvoering voor elkaar openstellen, iets wat niet eerder is gebeurd. Om ook innovatieve nieuwe ideeën op te doen en om de verbinding te leggen met andere EIP-Agri projecten zijn tevens Bercomex, Clusius College en GreenPort NHN partner in het samenwerkingsverband.

Doelstelling

De doelstelling van het project is de gezamenlijke ontwikkeling van een innovatieve integrale data-science applicatie voor een vraaggestuurde, klantgerichte, rendabele, duurzame en toekomstvaste bedrijfsvoering van bollentelers en -broeiers. Met deze integrale data science applicatie is en blijft de bollensector in Westfriesland een speler in een mondiale wereld die steeds hogere eisen stelt, die meer- en meer gedigitaliseerd wordt en waarin de partijen in de ketens verbonden worden met e-commerce netwerken. Deze data science applicatie zal ook verspreid worden naar de teler.

Dit project is mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland en ELFPO; “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”

Meer informatie