Smart Farming Noord-Holland Noord

Data- en kennisplatform

Via het Smart Farming programma van GreenPort NHN werken ondernemers, overheid, onderwijs en onderzoek samen aan de toepassing van hightech & data in de agrarische sector. Deze gezamenlijke activiteiten in dit netwerk leiden tot versnelde invoer en verbeterde inzet van hightech toepassingen en data technologieën in de sector. Deze technieken dragen bij aan de optimalisatie van teeltopbrengst en de optimalisatie van het gebruik van bodem, water en energie.  

Denk bijvoorbeeld aan oplossingen voor vroege detectie van ziekte, toepassen van precisietechnieken voor bemesting, opsporing, voer, teelt en oogstopbrengst en alle toekomstige mogelijkheden die bijdragen aan het realiseren van deze doelen.

High Tech Innovation Hub

Het project zorgt voor een stevige basis voor GreenPort Noord-Holland Noord als partner in Europees S3 platform High Tech

Meer informatie over het project is te vinden op www.smartfarmingnhn.nl

 

Meer informatie

Gerben van Lenthe

Coördinator Kennis& Innovatie + Water & Bodem

Plaats een reactie