Weersbestendige Broccoli (POP3)

Broccolitelers investeren in het ontwikkelen van een innovatieve teeltwijze welke leidt tot verhoogde weersbestendigheid van de broccoli.

Periodes met alternaria en schermrot komen in de broccoliteelt regelmatig voor, door toedoen van extreme weersomstandigheden. Dit heeft in toenemende mate invloed op de afzet van de telers, daar door de klimaatsverandering de weersomstandigheden steeds extremer worden. Supermarkten en andere afzetorganisaties zijn steeds meer op zoek naar leveranciers welke aan hogere leveringsvoorwaarden kunnen voldoen op het gebied van duurzaamheid (people, planet, profit).

Ook de eisen die de afnemers aan het product respectievelijk de productiewijze stellen worden steeds meer aangescherpt. De broccolitelers investeren in het ontwikkelen van een innovatieve teeltwijze welke leidt tot verhoogde weersbestendigheid van de broccoli.

Onderdeel van:

Nieuws over dit project

Nico Hoogendoorn

Broccoliteler Nico Hoogendoorn: “Wachten op wetten en regels? Ga liever zelf actief aan de slag!”

Nico Hoogendoorn is één van de telers die meedoet aan het POP3-project Weersbestendige broccoli....
Weersbestendige broccoli

Sensoren geplaatst om groei en oogst te verbeteren

Vanuit het POP3 project Weersbestendige Broccoli en in het kader van Smart Farming zijn bij zes...
Erna Steenhuis

Greenportret: Erna Steenhuis

Met Erna’s achtergrond in management, marketing en communicatie weet ze niet alleen áchter de...

Doelstelling

Het doel van het project is een teeltwijze te ontwikkelen waarbij gebruik wordt gemaakt van de weersvoorspellingen om de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen te bepalen.
Zo kan broccoli beter bestand gemaakt worden tegen extreme weersomstandigheden door middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten, gebaseerd op de meest actuele gegevens. Zo kan er over een langere periode op duurzame wijze een kwalitatief hoogwaardig product geleverd worden. Daarnaast zal door betere monitoring van de teelt door middel van deze teeltwijze een hogere opbrengst per hectare kunnen worden gerealiseerd dan eerder onder gelijke omstandigheden. 

Innovatieve teelttechnieken

Het ontwikkelen van deze teeltwijze wordt vormgegeven door het testen van innovatieve teelttechnieken zoals het koppelen van meetgegevens aan voorspellingsmodellen. Dit model wordt gebaseerd op reeds bestaande modellen van decision support systemen welke weersomstandigheden koppelen aan plantcondities en zo een advies kunnen geven over de inzet van gewasbeschermingsmiddelen. Door gebruik te maken van innovatieve technieken kan intensieve en nauwkeurige monitoring van de broccoliteelt plaatsvinden, wat mogelijkheden biedt voor het gerichter inzetten van (groene)gewasbescherming. Dit heeft een daling in het middelengebruik tot gevolg. Door het ontwikkelen van een systeem voor broccoli wordt een verdere stap gezet richting een duurzame broccoliteelt. 

Deelnemers project

Broccolitelers investeren gezamenlijk in het project. Penvoerder van de POP 3 subsidie is GreenPort Noord-Holland Noord. Het project wordt gecoördineerd door Vollegrondsgroente.net. Onderzoeksinstelling Proeftuin Zwaagdijk voert het onderzoek uit in samenwerking met een aantal zaadbedrijven en plantenkwekers. 


Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiering van de Provincie Noord-Holland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Meer informatie

Image

Erna Steenhuis

Projectcoordinator & Communicatie