Zeewier in gezonde melkveehouderij (POP3)

Dit project wil een bijdrage leveren aan verminderen van methaanemissie bij melkvee door inzet van zeewier. Zeewier is steeds meer in het nieuws als veelbelovende biomassa waaronder studies naar methaan reducerende eigenschappen.

Zeewier is steeds meer in het nieuws als veelbelovende biomassa waaronder studies naar methaan reducerende eigenschappen. We (onder)zoeken daarvoor naar regionale en teelbare wieren met aantoonbaar effect op methaanvorming, met diergezondheid als voorwaarde.

Door de zeewiersector in verbinding te brengen met de melkveehouderij en zuivelsector, ontstaat synergie tussen een nieuwe keten en een bestaande agrarische keten en via een duurzamer eind product ontstaat een positieve beleving bij de consument van de Nederlandse zuivel industrie (midden in de maatschappij). Bij het onderzoek en bij vervolgstappen (productontwikkeling) worden verschillende marktpartners uit de keten betrokken.

Dit project is afgerond. Onderzoek naar het reduceren van methaan- en ammoniakemissies wordt voortgezet binnen Netwerk Praktijk Bedrijven en proefbedrijf Dairy Campus 

De realisatie van de dit project is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland en het “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”.  

Onderdeel van:

Nieuws over dit project

Heeft zeewier effect op de methaanvorming bij koeien?

Voorlopig beeld uit project Zeewier in een gezonde melkveehouderij Kan zeewier de uitstoot van...

‘De groenste kaasmakerij ter wereld’ heeft wachtlijst voor boeren

Midden in de Beemster maakt een boerencoöperatie al bijna 120 jaar kaas. Vanuit Noord-Holland gaan...

Proef met zeewier door koeienvoer

Koeien die minder methaan uitstoten doordat er zeewier in hun voer is verwerkt. Of dat mogelijk is...

Probleem

De druk groeit om methaan uit de veehouderij te reduceren. In Nederland is de melkveehouderij de voornaamste bron van agrarische methaan uitstoot. Het voeren van zeewiersupplementen lijkt daarbij veelbelovend , maar er is nog weinig onderzoek naar de haalbaarheid ervan gedaan.

Aanpak

De praktische toepasbaarheid van Nederlands zeewier als voedingssupplement voor melkvee wordt onderzocht. Het onderzoek naar de waarde van wieren als supplement in het voer voor melkvee wordt via de volgende stappen uitgevoerd:

 • Uitvoeren van deskresearch.
 • Laboratoriumonderzoek naar de chemische samenstelling van wieren en inhoudsstoffen die de methaanvorming in runderen beïnvloeden.
 • Modelsimulaties om effecten waar mogelijk kwantitatief in te schatten.
 • In vitro onderzoek naar fermentatiesnelheid en methaanvorming.
 • In vivo proef: evaluatie in groepen melkkoeien.
   

Verwacht resultaat

 • De praktische toepasbaarheid van Nederlands zeewier als voedingssupplement voor melkvee wordt in beeld gebracht.
 • De werkingsmechanismen van verschillende wieren op het gebied van melkproductie, recource use efficiency en methaan emissies, wordt op papier en in de praktijk onderzocht. Behoud van diergezondheid en -welzijn zijn vanzelfsprekende randvoorwaarden.
 • Door de zeewiersector in verbinding te brengen met de melkveehouderij en zuivelsector is synergie tussen een nieuwe en een bestaande keten ontstaan.

 

Partner(s)

 • Stichting BlueO2
 • Projecten LTO Noord
 • LTO Noord
 • De Heus Voeders
 • Wageningen Livestock Research
 • CONO Kaasmakers
 • Hortimare​
 • Stichting GreenPort Noord-Holland Noord

 

Meer informatie

 

Meer informatie

Image

Gerben van Lenthe

LTO Noord
Coördinator Kennis & Innovatie + Water & Bodem