Albert Heijn, groenteverwerkingsbedrijf Koninklijk Vezet en slateler B-Four Agro oogstten 31 januari de eerste krop sla die op water is geteeld. Albert Heijn verkoopt vanaf die dag zes op water gekweekte slasoorten (Botersla, Rode en Groene Eikenbladsla, Frisee, Lollo Rossa en Batavia). Het hele jaar beschikbaar en geteeld zonder gewasbeschermingsmiddelen en zonder meststoffen te verspillen. Smaak, voedingswaarden en houdbaarheid van deze slasoorten zijn vergelijkbaar met die uit de vollegrond. Willem Bas  van B4 Agro overhandigde de eerste krop botersla aan Unit Manager AGF Erik van Nieuwenhuijzen van Albert Heijn. 

De slaproducten worden geteeld op 3 hectare op water. 'B-Four AGro kan met deze oppervlakte dezelfde hoeveelheid sla leveren die normaal wordt geteeld op 120 hectare in de vollegrond', vertelt Lisette Alders van Vezet.

Meerdere soorten sla
In de kas worden diverse soorten sla geteeld, onder meer botersla, rode en groene eikenbladsla en frisee. 'De teelt op water in de kas kent veel voordelen. Voor Albert Heijn is de levering een stuk betrouwbaarder. In de winter van 2017 had het flink gesneeuwd in Spanje en kon de sla niet geleverd worden, met lege schappen tot gevolg. Dat risico wordt hier weggenomen. Daarnaast scheelt het veel transportkilometers', vertelt Alders.

De bouw van de kas en het afstemmen van de teelt heeft jaren voorbereiding gekost. In onder andere het EFRO project EVERGREEN  van GreenPort Noord-Holland Noord werkten Koninklijk Vezet en B-Four Agro samen met  Proeftuin Zwaagdijk en Botman Hydroponics aan deze innovatieve manier van telen. 

Het compost van plantmateriaal en de groenteresten van Vezet worden op het terrein van B-Four in een biovergister omgezet in groen gas. Regenwater wordt opgevangen en gebruikt voor de teelt en er liggen zonnepanelen op het dak.

Albert Heijn, Koninklijke Vezet en B-Four Agro zetten zich in voor duurzame teelt

Hoe beheers je als kweker van sla het wisselvallige Nederlandse klimaat? Hoe zorg je ervoor dat er minder mest of kunstmest in het oppervlaktewater terecht komt en hoe beperk je het gebruik van bestrijdingsmiddelen? Door sla op water te kweken. Hieraan zitten de volgende voordelen:
•    het hele jaar beschikbaar 
•    constante kwaliteit (beheerst klimaat, geen ongedierte en ziektes) 
•    minder CO2-uitstoot 
•    geen gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Vermindering voetafdruk

Een voordeel van het kweken van ‘sla op water’ is dat de ecologische voetafdruk afneemt. Kweek en transport vinden geheel binnen Nederland plaats. Het hele jaar kan er sla geteeld worden in Nederland. Alleen in de winter komt een klein percentage sla uit bijvoorbeeld Spanje, dat scheelt veel transportkosten en -uitstoot. Een besparing in diesel van één volle vrachtwagen per dag.   

Proces

In ca. 6-8 weken worden zaadjes opgekweekt tot slakrop. De zaadjes worden plantjes in de kweekcel die vervolgens naar de kas gaan. Daar groeien ze onder zonlicht en voeden zich met voedingsstoffen uit het water. In de winter wordt de kas bijverwarmd en bijverlicht met gas uit o.a. de eigen biogasinstallatie en elektriciteit van zonnepanelen. De elektriciteit die hiervoor gebruikt wordt is volledig duurzaam opgewekt, daarnaast wekt B-four Agro gas op met een eigen biogasinstallatie waarin de reststromen van zowel B-four Agro als Koninklijke Vezet verwerkt worden. Na de oogst (ca. 190.000 kroppen per week) verwerkt Koninklijke Vezet de sla in ruim 1 miljoen producten (zakjes gemengde sla en maaltijdsalades) per week. Vezet is Europees marktleider in gemaksgroente. Albert Heijn wil het hele jaar verse sla kunnen verkopen. Deze teelttechniek maakt het Nederlandse slaliefhebbers mogelijk het hele jaar verse sla van eigen bodem te eten.

EVERGREEN

Koninklijk Vezet en B-Four Agro zijn partners in het innovatieproject Teelt op Water van het EFRO-project EVERGREEN. In het project wordt gewerkt aan het telen op water van diverse gewassen.  De systemen waarop wordt geteeld zijn van Botman Hydroponics, die ook deelneemt aan het project.          

Foto: Erik van Nieuwenhuijzen (Albert Heijn) en Willem Bas (B4Agro).

Meer nieuws: 

Volkskrant 
Nieuwe Oogst
Foodclicks
Noordhollands Dagblad 

Meer nieuws

POP3 project precisietechnologie pootaardappelen sluit af met prototype en veelbelovend resultaat

Aardappelteler Henk Geerligs blikt met onderzoekers terug op project en eindresultaat.

POP3 investeringsregelingen voor groen economisch herstel

Op de valreep van het nieuwe jaar hebben we in het kader van POP3 nog een paar mooie...
FICA studenten

Van bananenbrood gemaakt van schillen tot een eetbare parfum

Ook dit jaar brengen studenten Food Commerce & Technologyweer een grote diversiteit aan...