Bijna eenderde aardwarmte komt uit Agriport en Andijk

3 september 2020
Agriport A7

Energiebedrijf ECW houdt de vaart er in

Bron: NoordHollands Dagblad, 2-9-2020,  auteur Jan Mol, foto Kenneth Stamp

Andijk zal in 2020 als eerste glastuinbouwgebied in Nederland voldoen aan de klimaatdoelstellingen van het klimaatakkoord 2030,’’ verwacht directeur Robert Kielstra van het energiebedrijf ECW. ECW levert duurzame warmte en energie aan de glastuinbouw in de polders rond Andijk en Agriport.

,,De bedrijven op Agriport zijn ook goed op schema. Ze hebben nog wel een paar stappen te gaan, maar liggen met hun doelstellingen toch ver boven het landelijk gemiddelde,’’ aldus Kielstra. Hij betoogt dat de bundeling van de glastuinbouwgebieden in Noord-Holland Noord op gebied van duurzaamheid enorme resultaten heeft geboekt: ,,Bijna een derde van alle aardwarmte in Nederland wordt gemaakt in Middenmeer en Andijk. Bovendien wordt op Agriport een pilot gedaan voor de opslag van aardwarmte, als onderdeel van het Europese onderzoeksprogramma Heatstore.’’

Kielstra duidt op verschillen tussen Andijk en Agriport: ,,Agriport is bijna drie keer zo groot als Andijk. In Andijk worden de kassen nauwelijks belicht en dat maakt het makkelijker om met aardwarmte te werken .’’

robert_kielstra
Robert Kielstra - fotograaf Kenneth Stamp

ECW-directeur Robert Kielstra: ,,Als in 2026 ook de aanvoer van het Noorse gas gaat dalen, en je te maken krijgt met stijging van de gasprijs en een geopolitieke strijd, zitten wij hier goed.’’

Wetgeving

,,Koploper zijn is enerzijds heel mooi,’’ zegt Kielstra, ,,maar anderzijds moet je uitkijken dat je niet voortdurend je kop stoot.’’ Hij doelt daarbij onder meer op de omvangrijke wetgeving. ECW heeft te maken met een scala aan wetgevingen en vergunningen. Zoals onder andere de wetgeving op de mijnbouw, de Warmtewet, de PFAS- en de stikstofwetgeving, Kernenergiewet, Elektrawet en Gaswet. Kielstra: ,,De overheid bepaalt doelstellingen, bedrijven gaan aan de slag, en vervolgens kan de overheid de ontwikkelingen in het bedrijfsleven niet bijhouden. Je moet echt kneiterhard werken om door de vergunningen en continu wijzigende regelgeving heen te komen.’’

Mooi om koploper te zijn, maar ook uitkijken dat je je kop niet stoot

Minister

Wat doe je daar aan? ,,Natuurlijk hebben we dit vorig jaar uitdrukkelijk bij minister Wiebes neergelegd toen hij op bezoek was in Andijk. Ik denk dat op de ministeries gespecialiseerde ambtenaren langjarig aan dezelfde dossier moeten werken. Dan gaat daar geen kennis verloren door banencarrousels . Als het bedrijfsleven dat ook doet, kunnen we samen de veranderingen bereiken die nodig zijn voor de klimaatdoelstellingen. In een open dialoog kun je beter en sneller regels maken en het tempo van de innovatie bevorderen.’’

Het staat voor Kielstra vast dat er nog enorme ontwikkelingen aankomen: ,,Als in 2026 ook de aanvoer van het Noorse gas gaat dalen, en je te maken krijgt met stijging van de gasprijs en een geopolitieke strijd, zitten wij hier goed. Wij kunnen dan volop duurzame energie leveren.’’

Heatstore

ECW verwacht in de winter van 2022 warmte te kunnen leveren uit het Europese pilotproject Heatstore, dat aan de Tussenweg in Middenmeer wordt geëxploiteerd.

ECW ontwikkelt daar samen met TNO en adviesbureau IF-Technology een bijzonder project: aardwarmte die ’s zomers niet wordt gebruikt, wordt opgeslagen en in de winter weer naar boven gehaald. Vanaf het complex van Kwekerij Helderman aan de Tussenweg zijn proefboringen gedaan naar een diepte van bijna vijfhonderd meter. Daaruit bleek dat grondwaterlagen tussen een diepte van 320 en 380 meter het meest geschikt zijn. Het gaat om een deel van de aardwarmteproductie van rond de 85 graden Celsius. 

De warmte hiervan wordt ondergronds opgeslagen en bewaard voor de winter wanneer er meer warmte nodig is. ,,De laatste testen aan de putten worden momenteel uitgevoerd en zien er goed uit,’’ aldus Wim Bos, voor ECW verantwoordelijk voor dit project. ,,We mikken erop de bovengrondse installaties medio november af te ronden en dan gaan we testen met het laden van de warmte. De volgende zomer zullen we dan echt warmte gaan laden om in de winter van 2022 deze aardwarmte voor het eerst te kunnen benutten.’’

Lambertschaag ’on hold’

ECW heeft het project voor aardwarmtewinning vanuit een locatie bij Lambertschaag/Abbekerk on hold gezet. ,,We moeten niet te ver voor de troepen uit lopen,’’ vindt directeur Robert Kielstra.

De winning zou gebeuren vanaf een bestaande locatie van Vermilion. Kielstra: ,,ECW richt zich voorlopig op het verbeteren van de bestaande aardwarmtesystemen. Daarbij worden voorbereidingen getroffen voor nieuwe aardwarmteactiviteiten vanaf de Tussenweg in Wieringermeer.’’

Kielstra sluit niet uit dat er in de toekomst bij ECW meer zonnewarmte beschikbaar komt en mogelijk ook bruikbare restwarmte van de datacenters. ,,De warme lucht die daar vrij komt is momenteel 25 tot 30 graden. Dat is niet rendabel te maken. Maar om de drie jaar worden daar alle computers vervangen en het is denkbaar dat die in de toekomst hogere restwarmte leveren,’’ aldus Kielstra.

Bron: NoordHollands Dagblad, 2-9-2020,  auteur Jan Mol, foto Kenneth Stamp