Broccolitelers en -veredelaars bekijken de eerste proeven

4 november 2019

Welke duurzame teeltmaatregelen helpen om broccoli van hoge kwaliteit te blijven produceren bij extremere weersomstandigheden? Deze vraag staat centraal in het POP 3 project ‘Weerbestendige broccoli’ dat op initiatief van broccolitelers is opgezet.

Op 20 september en 2 oktober zijn de eerste testresultaten getoond door Ruud Hoitink van Proeftuin Zwaagdijk aan de deelnemende telers en toeleveranciers. Aan het einde van het jaar zijn de resultaten van het eerste projectjaar bekend. Het project loopt nog door tot 2021.

Weersbestendige broccoli

Het doel van het project is een teeltwijze te ontwikkelen waarbij gebruik wordt gemaakt van de weersvoorspellingen om de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen te bepalen.

Zo kan broccoli beter bestand gemaakt worden tegen extreme weersomstandigheden door middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten, gebaseerd op de meest actuele gegevens. Zo kan er over een langere periode op duurzame wijze een kwalitatief hoogwaardig product geleverd worden. Daarnaast zal door betere monitoring van de teelt door middel van deze teeltwijze een hogere opbrengst per hectare kunnen worden gerealiseerd dan eerder onder gelijke omstandigheden.

Partners

Broccolitelers investeren gezamenlijk in het project. Penvoerder van de POP 3 subsidie is GreenPort Noord-Holland Noord. Het project wordt gecoördineerd door Vollegrondsgroente.net. Onderzoeksinstelling Proeftuin Zwaagdijk voert het onderzoek uit in samenwerking met een aantal zaadbedrijven en plantenkwekers.

Meer informatie

Meer informatie over het project is hier te vinden: https://www.greenportnhn.nl/projecten/weersbestendige-broccoli-pop3

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiering van de Provincie Noord-Holland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.