Grote belangstelling velddemo duurzaam bodembeheer

19 juli 2019

 Ruim 60 telers uit de sectoren vollegrondsgroenteteelt, bollenteelt en akkerbouw  namen deel aan de velddemo op de open dag akkerbouw op 18 juli jl. bij Loonbedrijf Sturm- Jacobs. Daarnaast waren agrigerelateerde bedrijven aanwezig, waaronder zaadbedrijven en toeleveranciers van wasbeschermingsmiddelen.

Voor telers in Noord-Holland was door Proeftuin Zwaagdijk een programma samengesteld dat bijdraagt aan duurzaam bodembeheer met demonstraties en informatie rondom groenbemesters, bodemanalyse en GPS- en cameragestuurde schoffels. De bijeenkomst werd georganiseerd vanuit het Efro-project EVERGREEN van GreenPort Noord-Holland Noord en had tot doel de verschillende agrarische sectoren te stimuleren kennis met elkaar te delen.

Inhoud van het programma: 

Groenbemesters/ bodemverbeteraars

Een proef met 9 verschillende groenbemesters. In ieder veld was een glasplaat ingegraven waarin de verschillende invloeden te  zien waren van de groenbemesters op de bodem. Hendrik Nagelhoud van DLF Seeds & Science  gaf een uitgebreide toelichting op de diverse effecten.

Bodemanalyse

Bas Slagter, bodemcoach bij het Landbouwportaal Noord-Holland gaf een uitgebreide toelichting hoe de bodem te beoordelen op kwaliteit en duurzaamheid. Kijk hier voor meer informatie. 
 

Demo schoffelen

GPS gestuurdRaven Europe demonstreerde  een GPS-gestuurde schoffelmachine op een GPS gestuurd ingezaaid veld (rogge).
Camera gestuurdVoets demonstreert  een cameragestuurde schoffelmachine op een perceel met suikerbieten  

Het project EVERGREEN wordt mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de Provincie Noord-Holland.