Innovatieprojecten AgriVizier in beeld gebracht

20 november 2015

Aan het eind van het jaar loopt het project AgriVizier af. Hierin werken onderwijs, onderzoek en advies samen aan vragen van ondernemers inzake innovaties in de Agribusiness. Onder de vlag van AgriVizier heeft de GreenPort NHN de afgelopen jaren gewerkt aan 22 innovatieve projecten, een tiental themabijeenkomsten georganiseerd en diverse verkenningen uitgevoerd. In bijgaande film ziet u wat een aantal van deze innovatieprojecten inhield. 

In AgriVizier hebben ruim 50 specialisten van de tien deelnemende partners samengewerkt aan vragen van ondernemers. Al met al zijn hier meer dan 250 ondernemers bij betrokken geweest. In AgriVizier bundelen we vragen en ondernemers en koppelen we de vraag aan onderzoek, onderwijs en advies om zodoende tot een antwoord te komen. Omdat we nog steeds vragen van agrarische ondernemers krijgen heeft de GreenPort NHN een nieuwe EFRO aanvraag ingediend. We houden u op de hoogte!

AgriVizier op de toekomst!