NHNext: Feeding the Future

16 oktober 2020
NHNext: Feeding the Future

Tijdens de Dutch Food Week 2020 gingen drie agrifoodprofessionals in gesprek over het belang van innovaties en de behoefte van breed en goed opgeleid personeel voor de agrifood sector in Noord-Holland Noord. Over het belang en de rol van Greenport NHN, over kansen en bedreigingen in de sector en mooie voorbeelden van innovatieve projecten. Veel kijkplezier! 

Aan tafel: 
Rien van Tilburg:  voorzitter van het College van Bestuur van het Clusius College en voorzitter van Greenport NHN.
Hans Boshuizen: COO van G. Kramer en Zonen Beheer (waaronder Vezet behoort). 
Hans Huibers: frontier bij NMK Esbaco, voorzitter van de Westfriese Bedrijvengroep en lid van de stuurgroep NHFood. 
Monique Ooms: gespreksleider

Regie:
Linda Bak, Ontwikkelingsbedrijf NHN
Marije van der Thiel, Greenport NHN
Erna Steenhuis, NHFood

Locatie: Leven van de Wind 
Opname: NHNext/ Kbaal