Ontdek de mogelijkheden van circulair ondernemen

22 november 2019

Tweede CIRCO Track - Workshop voor Agrosector

Na een succesvolle start in maart 2019 organiseert de provincie Noord-Holland samen met ClickNL voor de tweede keer workshops Circulaire Economie (CIRCO). Bedrijven uit de Agrosector ontdekken tijdens een driedaags programma de mogelijkheden van circulair ondernemen en verkennen nieuwe businessmodellen en slimme ontwerpstrategieën voor hun onderneming. Op 31 januari, 14 en 28 februari 2020 vinden de workshops plaats. Belangstellenden kunnen zich aanmelden tot 15 januari 2020. Na aanmelding volgt een intake door de ervaren trainers. Deelname is gratis.

Circulaire Business Design Track – Agrosector

Deze workshop is bedoeld voor bedrijven die in de Agrosector werkzaam zijn in de provincie Noord-Holland.

De agrarische sector is volop in beweging en krijgt te maken met veel veranderingen. Vanuit circulariteit sluiten ontwikkelingen in de sector als kringlooplandbouw, natuurinclusieve landbouw, klimaatadaptatie, energietransitie en decentrale productie op het erf daar prima op aan. Deze ontwikkelingen hebben directe gevolgen voor de economische vitaliteit van de sector en individuele bedrijven. Daarnaast zijn ketenpartijen en klanten steeds (milieu)bewuster en is er een toenemende interesse in verantwoorde producten en wordt wetgeving strenger. Dit zijn serieuze uitdagingen. Tijdens de workshops  krijgen bedrijven concrete handvatten aangereikt om aan de slag te gaan met innovatie om toekomst-bestendig te worden.

Kijk voor aanmelden en meer informatie over data en programma op https://www.circonl.nl/agenda/workshop-track-agro/

 https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Duurzaamheid_Milieu/Projecten/Circulaire_Business_Design_Track